Získávání dovednosti

 

Naše střední škola je jedním ze šesti partnerů projektu žadatele "Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení" Praha. Svaz strojírenské technologie realizuje tento projekt pro Středočeský kraj.

 

Název projektu: Získání dovedností v oblasti mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť.

Stručný obsah projektu:

Mechatronika je prolínající kombinací několika inženýrských oborů, nejčastěji bývá umístěna mezi strojírenství,
elektroniku a výpočetní techniku.
Obsahem 21měsíčního projektu jsou na základě závěrů z provedeného průzkumu mezi zapojenými školami
aktivity vedoucí ke zvýšení nedostatečné úrovně praktických dovedností pedagogických pracovníků a posléze i
žáků v tomto předmětu a inovace výukových materiálů předmětu. Přínosem pro školy je podpoření zájmu o
studium, prezentace účasti v projektu, větší zájem firem z technické praxe o spolupráci se školou a její
absolventy.
Hlavním výstupem projektu jsou mimo proškolených cílových skupin zpracované kvalitní učební podklady.
Druhým výstupem zásadním při sdílení zkušeností a výstupů projektu je jeho závěrečná konference. Třetím
hlavním výstupem projektu je pravděpodobné udělení osvědčení SST zapojené škole o tom, že budoucí
zaměstnavatel absolventa jej může připustit ke svému komerčnímu zařízení bez obav o jeho poškození.

 

Foto Klíčová aktivita 1 - 18. 6. 2012.pdf (1,6 MB)
Foto Klíčová aktivita 1 - 19.11. 2012.pdf (5,3 MB)
Foto Klíčová aktivita 1 - 29.10.2013.pdf (1,4 MB)