TEMÍN PRO SDĚLENÍ VÝSLEDKŮ DIDAKTICKÝCH TESTŮ

Vážení maturanti,

výsledky DT žáků budou předány ředitelům škol do 15. května 2024 ve formě protokolů o výsledcích didaktických testů žáka. 
Nejpozději následující pracovní den je ředitelé předají žákům.
 

TERMÍNY PRO SDĚLENÍ DÍLČÍCH VÝSLEDKŮ MATURITNÍCH ZKOUŠEK "JARO 2024"

Vážení maturanti,
maturity jsou již v plném proudu a my vám všem držíme palce.

Výsledky dílčích částí maturitních zkoušek obdržíte v následujících termínech a to pouze a jenom prostřednicvím níže určené osoby:
a) písemná práce český jazyk a cizí jazyk - 17.4. 2024  v čase 8:00 - 10:00 - osobně nebo telefonicky po prokázání totožnosti;  paní místopředsedkyně zkušební komise paní Bezoušková.
b) praktická část (na pracovišti) - hodnocení bude sděleno na místě po ukončení zkoušky prostřednictvím paní místopředsedkyně zkušební komise paní Bezouškové a nebo panem místopředsedou panem Vaňkem.
c) praktická zkouška písemná - 17.4. 2024  v čase 8:00 - 10:00 - osobně nebo telefonicky po prokázání totožnosti; paní místopředsedkyně zkušební komise paní Bezoušková.

S pozdravem
Ing. Michaela Kerak Bryxová, MBA
ředitelka školy

TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK "JARO 2024"

2. 4. 2024 Český jazyk - písemná zkouška
TŘÍDA UČEBNA ČAS DOZOR
SČ4, PD2, SD4+, MD4+ UČ. 8. 14,00 - 15,50 Bryxová, Špitalská
DI2, SD4, MC4+ UČ. 9. 14,00 - 15,50 Vildová, Lanský
SČ4 - PUP UČ. 10. 14,00 - 16,18 Houška
4. 4. 2024 Cizí jazyk - písemná zkouška
TŘÍDA UČEBNA ČAS DOZOR
DI2, SD4 UČ. 8. 14,00 - 15,20 Bryxová , Žampachová
SČ4, PD2, MD4+ UČ. 9. 14,00 - 15,20 Vildová, Caltová
SČ4 - PUP UČ. 10. 14,00 - 15,40 Linková
8. 4. 2024 Praktická zkouška - SČ4, SD4, PD2,DI2
TŘÍDA UČEBNA ČAS DOZOR
SČ4, SD4 UČ. 8. 14,00 - 18,30 Polcarová, Svatoň
PD2, DI2 UČ. 9. 14,00 - 18,30 Houška, Linková
SČ4 - PUP UČ. 10. 14,00 - 19,38 Mazačová, Řeháková
SČ4, SD4 - DŘEVČICE Dřevčice 7,00 - 13,00 Bezoušková, Harcubová, Šťastná
8. 4. - 10.4. 2024 Praktická zkouška - MD4
MD4 - 8. 4. 2024 UČ. 6.  8,00 - 13,00 Šrimpl, Vaněk
MD4 - 9. 4. 2025 dílna 8,00 - 13,00 Šrimpl, Vaněk, Náprstek
MD4 - 10. 4. 2026 dílna 8,00 - 13,00 Šrimpl, Vaněk, Náprstek
2. 5. 2024  DT - Matematika, Anglický jazyk
  UČEBNA ČAS ZADAVATEL
MAT UČ. 14. 8,00 - 10,30 Linková
ANJ UČ. 8. 13,30 - 15,45 Droščáková
ANJ UČ. 9. 13,30 - 15,45 Bezoušková
ANJ - PUP UČ. 14. 13,30 - 16,20 Harcubová
3. 5. 2024  DT - Český jazyk
ČJ UČ. 8. 8,00 - 9,40 Vildová
ČJ UČ. 9. 8,00 - 9,40 Polcarová
ČJ - PUP UČ. 14. 8,00 - 10,05 Houška
6. 5. 2024  DT - NJ, RJ
RJ UČ. 5. 13,00 - 15,15 Šťastná
NJ UČ. 14. 13,00 - 15,15 Dolejší
vysvětlivky: SD4+, MD4+ a MC4+, označení repetentů.      

TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK "JARO 2024"

2.4. - Písemná maturitní zkouška - český jazyk
4.4. - Písemná maturitní zkouška - cizí jazyk
8.4. - 10.4. - Praktická zkouška - 8.4. - 9.4. Pečovatelství, 8.4. Účetnictví, 8.4. SOP, 8.4. - 10.4. - Mechanik seřizovač
22.4. - Uzavření  pololetních známek za 2. pololetí
30.4. - Vydávání ročníkového vysvědčení
2.5. - 7.5. - Didaktické testy
8.5. - 15.5. - Svatý týden
16.5. - 21.5. - Ústní maturitní zkoušky 
 
 

UPOZORNĚNÍ NA KONTROLU A POTVRZENÍ VÝPISU PŘIHLÁŠKY K MATURITĚ - DO 7.12.2023

Vážená paní, vážený pane,

do pěti dnů byste měli obdržet na email „Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce“ konané v jarním zkušebním období roku 2024.

Zkontrolujte si prosím, zda informace obsažené v přiloženém výpisu odpovídají Vaší přihlášce k maturitní zkoušce. Pokud zjistíte ve výpisu jakékoliv nesrovnalosti, kontaktujte školu prostřednictvím e-mailu maturita24@soscelakovice.cz či telefonního čísla 326998091; 326998093, a to nejpozději do 7. 12. 2023.

Výpis z přihlášky neobsahuje z důvodu ochrany osobních údajů Vaše rodné číslo.

PODEPSANÝ VÝPIS Z PŘIHLÁŠKY PODEPIŠTE A DODEJTE NEJPOZDĚJI DO 7.12.2023 NA ADRESU ŠKOLY (SCAN NA ADRESU maturita24@soscelakovice, POŠTOU, OSOBNĚ v pracovní dny od 7:30-15:30)

S pozdravem

Ing. Michaela Kerak Bryxová

ředitel/ka školy

Tato zpráva byla zaslána prostřednictvím informačního systému CZVV.

Informace k maturitní zkoušce naleznete na maturita.cermat.cz a facebookovém profilu Udělám maturitu.

VÁŽENÍ MATURANTI,

UPOZORŇUJEME VÁS NA BLÍŽÍCÍ SE TERMÍN UKONČENÍ ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK K MATURITĚ.

Přihlášky k MZ 2024 musí být odevzdány do 28. 11. na mail maturita24@soscelakovice.cz

S pozdravem
Ing. Michaela Kerak Bryxová, MBA
ředitelka školy​

Vážení maturanti,

CERMAT Vám zaslal na e-mailové adresy přihlášky k maturitě – MATURITA JARO 2024.

CO MÁTE UDĚLAT – POKUD CHCETE JÍT K MATURITĚ  JARO 2024?

  1. Zkontrolujte přihlášku k maturitní zkoušce – zda Vaše osobní údaje jsou zcela v pořádku;
  2. bezchybně vyplňte formulář pro váš obor – označte křížkem Vámi vybranou maturitní zkoušku ze společné a profilové části maturitní zkoušky;
  3. Pokud máte doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny k maturitní zkoušce – musí být přiloženo k přihlášce (později již nebude přijímána) a v přihlášce označeno v části Doplňující informace;
  4. Proveďte kontrolu vyplněné přihlášky a podepište ji.
  5. Doručte vyplněný formulář do školy – jedním z níže uvedených způsobů:
  1. Pošlete ho na mailovou adresu MATURITA24@soscelakovice.cz - formulář musí být podepsaný – tzn. – že  na výše uvedený e-mail pošlete naskenovanou verzi vyplněného formuláře.
  2. Doručte ho osobně k rukám zástupkyně ředitele – pí. Vildové – v pracovní dny v čase od 8:00 – 15:00.
  3. Doručte ho poštou doporučeně.
  1. Vše výše uvedené musíte provést do 28.11.2023 nejpozději.

Ke zkouškám, ke kterým jste se přihlásili, budete následně přihlášeni do systému Cermat a obdržíte výpis z přihlášky emailem, který musíte následně osobně podepsat a doručit stejným způsobem uvedeným výše do školy a to nejpozději do 15.12.2023.


Vážení maturanti,
dovolte nám Vás upozornit na níže uvedené.

Doporučení školského poradenského zařízení

K přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (a tím de facto k zařazení mezi žáky s PUP MZ) je třeba předložit doporučení školského poradenského zařízení, které vypracuje vyškolený pracovník příslušného speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny.

Doporučení školského poradenského zařízení odevzdá žák řediteli školy spolu s přihláškou k MZ

S pozdravem
Ing. Michaela Kerak Bryxová, MBA
ředitelka školy

--------------------------------------------------------------