UPOZORNĚNÍ NA KONTROLU A POTVRZENÍ VÝPISU PŘIHLÁŠKY K MATURITĚ - DO 7.12.2023

Vážená paní, vážený pane,

do pěti dnů byste měli obdržet na email „Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce“ konané v jarním zkušebním období roku 2024.

Zkontrolujte si prosím, zda informace obsažené v přiloženém výpisu odpovídají Vaší přihlášce k maturitní zkoušce. Pokud zjistíte ve výpisu jakékoliv nesrovnalosti, kontaktujte školu prostřednictvím e-mailu maturita24@soscelakovice.cz či telefonního čísla 326998091; 326998093, a to nejpozději do 7. 12. 2023.

Výpis z přihlášky neobsahuje z důvodu ochrany osobních údajů Vaše rodné číslo.

PODEPSANÝ VÝPIS Z PŘIHLÁŠKY PODEPIŠTE A DODEJTE NEJPOZDĚJI DO 7.12.2023 NA ADRESU ŠKOLY (SCAN NA ADRESU maturita24@soscelakovice, POŠTOU, OSOBNĚ v pracovní dny od 7:30-15:30)

S pozdravem

Ing. Michaela Kerak Bryxová

ředitel/ka školy

Tato zpráva byla zaslána prostřednictvím informačního systému CZVV.

Informace k maturitní zkoušce naleznete na maturita.cermat.cz a facebookovém profilu Udělám maturitu.

VÁŽENÍ MATURANTI,

UPOZORŇUJEME VÁS NA BLÍŽÍCÍ SE TERMÍN UKONČENÍ ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK K MATURITĚ.

Přihlášky k MZ 2024 musí být odevzdány do 28. 11. na mail maturita24@soscelakovice.cz

S pozdravem
Ing. Michaela Kerak Bryxová, MBA
ředitelka školy​

Vážení maturanti,

CERMAT Vám zaslal na e-mailové adresy přihlášky k maturitě – MATURITA JARO 2024.

CO MÁTE UDĚLAT – POKUD CHCETE JÍT K MATURITĚ  JARO 2024?

  1. Zkontrolujte přihlášku k maturitní zkoušce – zda Vaše osobní údaje jsou zcela v pořádku;
  2. bezchybně vyplňte formulář pro váš obor – označte křížkem Vámi vybranou maturitní zkoušku ze společné a profilové části maturitní zkoušky;
  3. Pokud máte doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny k maturitní zkoušce – musí být přiloženo k přihlášce (později již nebude přijímána) a v přihlášce označeno v části Doplňující informace;
  4. Proveďte kontrolu vyplněné přihlášky a podepište ji.
  5. Doručte vyplněný formulář do školy – jedním z níže uvedených způsobů:
  1. Pošlete ho na mailovou adresu MATURITA24@soscelakovice.cz - formulář musí být podepsaný – tzn. – že  na výše uvedený e-mail pošlete naskenovanou verzi vyplněného formuláře.
  2. Doručte ho osobně k rukám zástupkyně ředitele – pí. Vildové – v pracovní dny v čase od 8:00 – 15:00.
  3. Doručte ho poštou doporučeně.
  1. Vše výše uvedené musíte provést do 28.11.2023 nejpozději.

Ke zkouškám, ke kterým jste se přihlásili, budete následně přihlášeni do systému Cermat a obdržíte výpis z přihlášky emailem, který musíte následně osobně podepsat a doručit stejným způsobem uvedeným výše do školy a to nejpozději do 15.12.2023.


Vážení maturanti,
dovolte nám Vás upozornit na níže uvedené.

Doporučení školského poradenského zařízení

K přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (a tím de facto k zařazení mezi žáky s PUP MZ) je třeba předložit doporučení školského poradenského zařízení, které vypracuje vyškolený pracovník příslušného speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny.

Doporučení školského poradenského zařízení odevzdá žák řediteli školy spolu s přihláškou k MZ

S pozdravem
Ing. Michaela Kerak Bryxová, MBA
ředitelka školy

--------------------------------------------------------------