Koncepce rozvoje školy 2023 – 2033

Po kliknutí na níže uvedený odkaz je možné stáhnout prezentaci power point, týkající se koncepce rozvoje naší školy do roku 2033.