Projekt UNIV2

Škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE.

Cílem projektu je vytvořit na naší škole centrum celoživotního  vzdělávání, vytvořit na naší škole podmínky pro další vzdělávání dospělých. Pomocí odborníků zapojených do projektu vytvoříme programy dalšího vzdělávání, které budou zajímavé jak pro účastníky programů, tak i pro společnosti a firmy v regionu, kde si jejich zaměstnanci, nebo zájemci o zaměstnání, mohou doplnit své znalosti v oboru tak, aby mohli lépe plnit své pracovní povinnosti.

Naším cílem je, aby komunikace školy s veřejností nekončila předáním maturitního vysvědčení, nebo předáním výučního listu studentům, ale aby škola mohla nabízet veřejnosti další zajímavé programy pro vzdělávání a poučení.

Věříme, že tento cíl naplníme.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více informací se dozvíte na https://www.nuov.cz/univ.