Program LEONARDO da Vinci - projekty mobility 2008/2009

Projekt ukončen.

 Informace o projektu „Program Leonardo da Vinci – projekty mobility“

 Projekt č. CZ/08/LLP-LdV/IVT/134104 „PRAXE žáků v cizině“

Náš projekt probíhal v letech 2008 - 2009. Níže uvádíme základní informace o průběhu programu a ve fotogalerii školy naleznete fotodokumentaci, která zachycuje zajímavé okamžiky, které naši studenti prožívali v rámci tohoto programu.

 

Nositel projektu: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště TOS Čelákovice s.r.o.

 

Partnerská organizace: Move up gemeinnützige GmbH, Bildungszentrum Waggonbau Ammendorf-Halle,

Julius-Ebeling-Str. 1a, D-06112 Halle

 

Program praxe:

Praxe proběhla ve dvou etapách: od 16/03/2009 v pondělí odjezdem z Prahy do 03/04/2009 v pátek příjezdem do Prahy první etapa – 13 studentl, od 11/10/2009 v neděli odjezdem z Prahy do 31/10/2009 v sobotu příjezdem do Prahy druhá etapa – 12 studentů.

 

Praxe trvala tři pracovní týdny. Pracovní doba byla od 8:00 hod do 15:00 hod.

 

Praxe byla v odborných dílnách partnera a součástí praxe byly exkurze do výrobních podniků v Halle k bližšímu seznámení s moderními technologiemi v oboru.

 

Během praxe si účastníci vyrobili výrobek, který reprezentuje zručnost žáků a současně je jako upomínka na praxi u partnera.

 

Studenti byli při praxi vedeni odborným učitelem partnera a současně byl trvale přítomen doprovod z našeho učiliště pro odbornou a jazykovou pomoc.

 

 

Ubytování:

Účastníci praxe byli ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích v moderní ubytovně. Pokoje jsou vybaveny samostatným sociálním zařízením (sprcha, toaleta, umyvadlo). Pokoje jsou denně uklízeny. Na ubytovně je k dispozici společenská místnost s televizí, fitness – posilovna, místnost s internetem (8 počítačů). V ubytovně jsou automaty s pitím a občerstvením. Ubytování bylo hrazeno z projektu, občerstvení si hradil každý účastník sám.

 

Stravování

 

Stravování bylo zajištěno 3x denně a plně hrazeno z projektu. Snídani a večeři dostali žáci v menze, která sousedí s ubytovnou, oběd dostali v jídelně, která sousedí s pracovištěm učiliště. Ostatní občerstvení, nebo jídlo si museli žáci zakoupit z vlastního kapesného.

 

Doprava na pracoviště

 

Denní dopravu na pracoviště z ubytovny absolvovali žáci a doprovod městským autobusem a tramvají. Zastávka autobusu byla přímo před ubytovnou a zastávka tramvaje byla 100 metrů od učiliště. Žáci obdrželi průkazku pro městskou dopravu, která jim umožnila pohyb městskou dopravou po celém městě Halle. Tato doprava byla hrazena z projektu.

 

Volný čas

 

V rámci projektu byli organizovány o volných víkendech dva výlety pro žáky do okolí města Halle. Jeden výlet historickým úzkokolejným parním vlakem v pohoří Harz. Vlak jezdí až do stanice Brocken Bahnhof, která leží pod nejvyšší horou pohoří Harz. Nádraží Brocken Bahnhof leží v nadmořské výšce 1125 metrů. Druhý výlet byl dle výběru na místě.

 

Fotodokumetace

O průběhu praxe je zveřejněna ve FOTOGALERII školy na našich www stránkách.

 

Závěr

 

Na závěr chce vedení školy poděkovat všem účastníkům výměnné stáže, jak studentům, tak i pedagogickým pracovníkům za vzornou reprezentaci školy. Vzhledem k dobrým zkušenostem bude projekt pokračovat i v roce 2010 a 2011.

FOTODOKUMENTACE

I. etapa

II. etapa