Projekty

Na naší škole probíhají tyto projekty spolufinancované z prostředků EU, Středočeského kraje a MŠMT.

 

Tabulka projektů na naší škole

     
Období            typ projektu   název projektu číslo projektu průběh projektu
1. 1. 2023 - 31. 8. 2025 výzva č. 02_22_003 pro Šablony pro SŠ a VOŠ I OP JAK SOŠ Čelákovice- Šablony OP JAK.pdf (497190) CZ.02.02.XX/00/22_003/0003880 projekt v realizaci
od 1.3.2020 do 28.02.2022 Šablony výzva č. 02_16_065  Střední odborná škola Čelákovice s,r,o, - Šablony II   CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016868 ukončeno
od 1.9.2017 do 31.08.2019   Šablony výzva č. 02_16_035    Střední odborná škola Čelákovice s,r,o, - podpora škol formou zjednodušeného vykazování    CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007033 ukončeno
od 1.9.2015 do 31.12.2015 OPVK - výzva 57    Jazykové vzdělávání učitelů a žáků SOŠ Čelákovice    CZ.1.07/1.1.00/57.1256 projekt ukončen
od 1.9.2014
do 31.7.2015  
OP VK - partner Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů CZ.1.07/1.3.00/51.0033 projekt ukončen
od 1.3.2014
do 31.7.2015
OP VK  - partner  Most vzdělávání, vědy a praxe CZ.1.07/2.3.00/45.0030    projekt ukončen
od 01.02.2012 do 31.07.2014 Projekt UNIV 3        Projekt UNIV3      projekt ukončen
od 01.03.2012 do 31.12.2013 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost E-learning v technických oborech CZ.1.07/1.1.32/01.0023 projekt ukončen
od 1.4.2012 do 31.12.2013 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost   Získání dovedností v oblasti mechatroniky a automatizace pro žáky středních
odborných škol a učilišť
CZ.1.07/1.1.32/01.0037    projekt ukončen
od 1.1.2011 do 31.12.2012 OP VK - projekt UNIV 2 UNIV 2 kraje CZ.1.07/3.2.001/11.0001   projekt ukončen
od 3.9.2010 do 19.1.2012 Projekt LEONARDO da VINCI - projekt Mobility 2010 Odborný výcvik v zahraničí CZ/10/LLP-LdV/IVT/134126 projekt ukončen
od 1.6.2008 do 16.4.2010 Projekt LEONARDO da VINCI - projekt Mobility 2008 Praxe žáků v cizině CZ/08/LLP-LdV/IVT/134104 projekt ukončen