Střední odborná škola Čelákovice s.r.o. - podpora škol formou zjednodušeného vykazování

 

Realizujeme:  Střední odborná škola Čelákovice s.r.o. - podpora škol formou zjednodušeného vykazování

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007033 podpořený z Výzvy č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region.

 

Projekt je zaměřen na personální podporu pedagogického sboru školy, na propojení pedagogického sboru a sociálních partnerů při odborném vzdělávání

 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

 

Tento projekt je spolufinancován EU.

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.