Výběrová řízení

Vedení školy vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zadávanou v souladu se „Závaznými postupy pro zadávání veřejných zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách“ v platném znění.

Podklady ke stažení jsou v příloze:

Příloha č 1 Vzor krycího listu.xlsx (188516)
Příloha č. 3 Závazný vzor smlouvy_P07.docx (211144)
Příloha č. 4 Vzor prohlášení ZKP.docx (197352)
Příloha č. 5 Vzor prohlášení TKP.docx (194785)
Vyzva_k_podani_nabidky_P07.docx (202555)
Zadávací dokumentace_P07.docx (233072)
Příloha č. 2 ZD_TS_Notebook-1_P07.doc (267264)
 

Oznámení o výsledku výběrového řízení

Dne 6.11.23014 vypsalo vedení školy veřejnou zakázku malého rozsahu - výběrové řízení pod Názvem "Dodávka ICT techniky" v rámci projektu reg.č. CZ.1.07/1.3.00/51.0033 - Podpora interaktivy ve výuce pomocí ICT nástrojů. Veřejná zakázka byla ukončena dne 19.11.2014. V příloze níže zveřejňujme Výsledke výběrového řízení.

vysledek VR.pdf (416242)