VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 24/25

Výsledky jednotlivých uchazečů naleznete v přiložených souborech dle oborů studia a podle registračního čísla uchazeče.