KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/25 - 2. KOLO

 

2. kolo přijímacího řízení na SŠ 2024: volná místa na SOŠ Čelákovice, s.r.o. ve 2. kole

 

Volná místa  - obor:

Maturitní obory

Počet volných míst

Mechanik seřizovač (L+H)

14

Sociální činnost

24

Výuční obory

Počet volných míst

Truhlář

6

Kadeřník

14

Operátor skladování

15

 

Maturitní obory:

Jednotná přijímací zkouška se v druhém kole nekoná. Ředitel školy v rámci hodnocení zohledňuje výsledky JPZ z 1. kola a dále průměr 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. Pokud uchazeč nekonal JPZ  v prvním kole PŘ, nemůže podat přihlášku na maturitní obor!

Podrobná kritéria pro přijetí v jednotlivých oborech jsou uvedena v  souborech níže.

Výuční obory:

Školní přijímací zkouška  se v druhém kole koná – formou motivačního pohovoru 12. 6. 2024.  Ředitel školy v rámci hodnocení zohledňuje výsledky školní přijímací zkoušky a dále průměr 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

Podrobná kritéria pro přijetí v jednotlivých oborech jsou uvedena v souborech níže.

 

Termíny:

15. 5.  – 24. 5. 2024 – podání přihlášek, přihlášky se podávají stejným způsobem jako v 1. kole (elektronicky, hybridně a písemně).

12. 6. – termín Školní přijímací zkoušky (motivační pohovor) pro výuční obory.  Náhradní termín se nekoná.

21. 6. 2024 – ZVEŘEJNĚNÍ PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ.