KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2024/2025

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou MŠMT ČR ve znění pozdějších úprav a doplňků vyhlašuje ředitelka Střední odborné školy Čelákovice s.r.o. pro školní rok 2024/2025

Termín podání přihlášek je od 1.2.2024 do 20.2.2024. 

       Podání přihlášky je možné:

       - elektronickou formou s ověření zákonného zástupce prostřednicvím elektronické identity (preferováno);

       - písemně s podporou ekektronického systému;

       - v písemné pobodbě bez elektronického systému.

 

      OTVÍRÁME OBORY POUZE PRO DENNÍ STUDIUM!!!

Počty přijímaných žáků pro školní rok 2024/2025  

 

Studijní obor

Kód oboru

Forma studia

Forma ukončení studia

Počet přijímaných žáků

Sociální činnost

75-41-M/01

denní

Státní maturitní zkouška

30

Mechanik seřizovač (model L+H)

23-45-L/01

denní

3. ročník - Závěrečná zkouška – Výuční list  + možnost 4. ročník Státní maturitní zkouška

20

Truhlář

33-56-H/01

denní

Závěrečná zkouška – Výuční list

15

Kadeřník

69-51-H/01

denní

Závěrečná zkouška – Výuční list

30

Operátor skladování

66-53-H/01

denní

Závěrečná zkouška – Výuční list

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

následující kritéria přijímacího řízení: