Pořadí uchazečů Výuční obory 2021

Učební obory – denní studium

 

POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE VÝSLEDKU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

  (§ 60d odst. 3, školského zákona 561/2004 Sb., vyhláškou č. 353/2016 Sb.)