Ředitelka školy dne 10.7.2024 vyhlásila - výsledky 3. kola přijímacího řízení konaným pro školní rok 2024/25 do oborů středního vzdělávání. Bližší informace naleznete v sekci pro uchazeče o studium a jsou dále zveřejněny na veřejně dostupném místě - na hlavním vchodu školy.

Výsledky 3. kola naleznete zde:

Mechanik seřizovač: 

Operátor skladování:
OP - 3. kolo (1).pdf (564010)
Sociální činnost:
SČ - 3. kolo (1).pdf (771526)

 

V případě přijetí Vašeho dítěte ke studiu, potvrďte nástup na naši školu nejpozději do 15. 7. 2024. 

Pokud od Vás neobdržíme potvrzení v daném termínu, dostává automaticky přednost další uchazeč, který splnil kritéria přijetí, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů.

 

TERMÍNY - MATURITA 2024 - PODZIM

ROZPIS_MATURITA PODZIM 2024.pdf (256431)
 
 

Ředitelka školy dne 21.6. 2024 vyhlásila - 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/25 do oborů středního vzdělávání. Bližší informace naleznete v sekci pro uchazeče o studium. 

Bližší informace naleznete zde:KRITÉRIA 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Ředitelka školy dne 21.6.2024 vyhlásila - výsledky 2. kola přijímacího řízení konaným pro školní rok 2024/25 do oborů středního vzdělávání. Bližší informace naleznete v sekci pro uchazeče o studium a jsou dále zveřejněny na veřejně dostupném místě - na hlavním vchodu školy.

Výsledky 2. kola naleznete zde: VÝSLEDKY 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 

Přihláška k maturitní zkoušce – PODZIM 2024

Přihláška k maturitní zkoušce se podává řediteli školy na tiskopisu stanoveném maturitní vyhláškou – viz příloha níže a to odesláním na mailovou adresu maturita24@soscelakovice.cz a nebo doručením osobně na sekretariát školy. Přihlášku pro podzimní zkušební období je nutné podat nejpozději

do 25. června 2024.

V přihlášce je nutné uvést všechny povinné údaje o žákovi, škole a zvolených zkušebních předmětech (nepovinné údaje jsou v tiskopisu označeny vysvětlivkou). Žáci, kteří žádají o přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky na základě doporučení školského poradenského zařízení, a žáci, kteří žádají o úpravu podmínek konání zkoušek z českého jazyka a literatury, matematiky a matematiky rozšiřující v souladu s § 20 odst. 4 školského zákona, vyznačují svou žádost na druhé straně přihlášky a musí dodat dané doporučení.

Prihlaska_k_MZ.pdf (412121) 

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období se konají  

1.–20. září 2024 Konkrétní termíny stanoví ředitel školy nejpozději 2 měsíce před konáním zkoušek.

 

V případě dotazů kontaktujte paní zástupkyni ředitele – paní Petru Vildovou

(mail: zastupce@soscelakovice.cz).

 

S pozdravem

Ing. Michaela Kerak Bryxová, MBA

ředitelka školy

 

 Ředitelka školy dne 15.5.2024 vyhlásila - výsledky 1. kola přijímacího řízení konaným pro školní rok 2024/25 do oborů středního vzdělávání. Bližší informace naleznete v sekci pro uchazeče o studium a jsou dále zveřejněny na veřejně dostupném místě - na hlavním vchodu školy.

Výsledky naleznete: VÝSLEDKY 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 24/25

 

Ředitelka školy dne 15.5.2024 vyhlásila - 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/25 do oborů středního vzdělávání. Bližší informace naleznete v sekci pro uchazeče o studium. 

Kritéria pro 2. kolo naleznete: KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2. KOLO

 
 

Ředitelka školy vyhlásí DNE 15.5.2024 - 2. kolo přijímacího řízení konaným v roce 2024 do oborů středního vzdělávání. 

Detailní informaci naleznete DNE 15.5.2024 na těchto webových stránkách v sekci PRO UCHAZEČE O STUDIUM. Odkaz: https://www.soscelakovice.cz/pro-zajemce-o-studium/

 

OTVÍRÁME POUZE OBORY PRO DENNÍ STUDIUM!!!!

 

Ředitelka školy vyhlásila 1. kolo přijímacího řízení konaným v roce 2024 do oborů středního vzdělávání. 

Detailní informaci naleznete na těchto webových stránkách v sekci PRO UCHAZEČE O STUDIUM. Odkaz: https://www.soscelakovice.cz/pro-zajemce-o-studium/

OTVÍRÁME POUZE OBORY PRO DENNÍ STUDIUM!!!!
 
Den otevřených dveří.
 
Srdečně zveme uchazeče o studium, rodiče, žáky i širokou veřejnost na den otevřených dveří. 
Dne: 19.1.2024 od 9:00 - 19:00
Rádi Vám představíme naši školu, vzdělávací programy i pedagogický sbor.
Po telefonické dohodě můžete navštívit školu kdykoliv.
 
Těšíme se na Vás!
 
Za celý pedagogicko vzdělávací tým
Ing. Michaela Kerak Bryxová, MBA
ředitelka školy
 
      
 
 
 
 
 
Vážení maturanti,

CERMAT Vám zaslal na e-mailové adresy přihlášky k maturitě – MATURITA JARO 2024.

CO MÁTE UDĚLAT – POKUD CHCETE JÍT K MATURITĚ  JARO 2024?

1)     Zkontrolujte přihlášku k maturitní zkoušce – zda Vaše osobní údaje jsou zcela v pořádku;

2)     bezchybně vyplňte formulář pro váš obor – označte křížkem Vámi vybranou maturitní zkoušku ze společné a profilové části maturitní zkoušky;

3)     Pokud máte doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny k maturitní zkoušce – musí být přiloženo k přihlášce (později již nebude přijímána) a v přihlášce označeno v části Doplňující informace;

4)     Proveďte kontrolu vyplněné přihlášky a podepište ji.

5)     Doručte vyplněný formulář do školy – jedním z níže uvedených způsobů:

a)      Pošlete ho na mailovou adresu MATURITA24@soscelakovice.cz - formulář musí být podepsaný – tzn. – že  na výše uvedený e-mail pošlete naskenovanou verzi vyplněného formuláře.

b)     Doručte ho osobně k rukám zástupkyně ředitele – pí. Vildové – v pracovní dny v čase od 8:00 – 15:00.

c)      Doručte ho poštou doporučeně.

6)     Vše výše uvedené musíte provést do 28.11.2023 nejpozději.

 

Ke zkouškám, ke kterým jste se přihlásili, budete následně přihlášeni do systému Cermat a obdržíte výpis z přihlášky emailem, který musíte následně osobně podepsat a doručit stejným způsobem uvedeným výše do školy a to nejpozději do 15.12.2023.

--------------------------------------------------------------------------

Vzhledem k tomu, že správce aplikace Bakaláři.cz provedl aktualizaci, došlo bohužel ke ztrátě přístupových hesel pro žáky i rodiče 2. – 4. ročníků.

Za chybu se omlouváme, ale není na naší straně.

Hesla Vám budou žákům znovu vygenerovány a předány žákům (i pro rodiče) do středy 13.9.2023.

 

Děkujeme za pochopení.

 

------------------------------------------------------------------------------------
Aktuální znění interních předpisů školy platných od 1.9.2023

ŠKOLNÍ_ŘÁD_2023_2024

Provozni rad školního odborného pracoviště 2023_2024
Řád počítačové učebny_2023_2024
Provozni rad škola 2023_24

 

 
 
Připomenutí pro žáky, kteří mají neklasifikace či nedostatečnou známku za 1. a 2. pololetí školního roku 22/23, že se blíží termín přezkoušení nebo komisionálních zkoušek:

 

a)     Žáci denního studia – doplnění známek proběhne dle rozpisu (ten je k dispozici na hlavní nástěnce školy již od 20.6.23) v termínech od 28.8. – do 1.9.

b)     Studenti dálkového studia – se individuálně dohodnou přezkoušení s vyučujícím také v termínu od 28.8. – 1.9. a nebo nejpozději v prvním plánovaném termínu konzultací pro školní rok 23/24.

 

Bez úspěšného doplnění známek, není možný postup do vyššího ročníku.

 

------------------------------------------------------------

 

V sekci aktuality naleznete informace k nástupu do školy a k programu prvních třech dní.

 

------------------------------------------------------------

 

 

 

(didaktické testy) se konají 4. 9.-8. 9. 2023

 Profilová část MZ- písemná práce z českého jazyka (sloh) 12. září 2023 od 13:00- písemná práce z cizího jazyka (AJ, NJ, RJ) 11. září 2023 od 13:00 Praktická zkouška30. srpna PD2 (odborné předměty - účetnictví a ekonomika podniku) od 8:00

 

se koná 14. září od 8:00

 

 

 •  

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ADAPTAČNÍ KURZ PRO ŽÁKY 1. ročníků

  Dva běhy - turnusy: 26.9. – 27.9. 2023 – od 8:00 – 14:00; 2.10 – 3.10.  2023 – od 8:00 – 14:00.

  Adaptační kurz: je součástí výukového programu – je to součást docházky.

  Personální zabezpečení: třídní učitel, instruktoři dle zvolené varianty aktivity.

  Lokace aktivit: škola, zahrada školy, sportovní hala, veřejná sportoviště města Čelákovice.

  Občerstvení: Pitný režim a drobné občerstvení po celou dobu kurzu, 2x oběd.

  Cena: 2000 Kč

  Číslo účtu: 131416815/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte – příjmení a jméno žáka a zkratku  “ADK“.

  Částku prosím uhraďte do 15.8. 2023.

   

  Detailní informace obdržíte v prvních dnech školy od třídního učitele a na Bakaláři (upřesnění turnusu, harmonogram kurzu).

   

 

Důležitá informace pro budoucí 1. ročníky.

Velice se omlouvám za neúpné číslo bankovního účtu pro platbu ISIC karty.

Správné - úplné číslo bankovního účtu: 131416815 kód banky 0300

Dále žádám všechny žáky budoucích 1. ročníků, přineste s sebou 4. 9. 2023 do školy kopii úředně ověřeného vysvědčení z 9. třídy ZŠ.

Děkuji a přeji vám krásné letní dny.

Petra Vildová

 

Informace pro 1_ročníky_prezentace.pdf (221921)

Spolupráce školy se společností Continental, video: www.youtube.com/watch?v=IZ1jl3W19Rs&t

 

Sledovat nás můžete také na: 

Facebook:  

bit.ly/2KCHu1N

Instagram:

bit.ly/3385Nen

 

Video - truhlárna.mov (3959657)

V I D E O  - pojďte s námi studovat!         

 

Vážení studenti maturitního ročníku,

zde jsou uvedeny doplňující informace ke konání didaktických testů (DT).

DT z matematiky se koná 2. 5. od 8:00,
DT z anglického jazyka se koná 2. 5. od 13:30,
DT z českého jazyka a literatury se koná 3. 5. od 8:00.
DT z ruského a německého jazyka se koná 4. 5. od 13:00.
Učebnu máte uvedenou na pozvánce, kterou jste obdrželi na konci ledna e-mailem.

K didaktickým testům se dostavte alespoň 20 minut předem.

Na lavici si ponecháte pouze povolené potřeby a průkaz totožnosti.
Nikdo u sebe nesmí mít sluchátka, mobilní telefon, chytré hodinky ani jiná zařízení umožňující připojení na
internet. Mobilní telefony budou úplně vypnuté (nestačí ztišit vyzvánění) a vše kromě povolených
pomůcek uložíte do tašky nebo batohu. Batoh či tašku uložíte na místo, které Vám sdělí zadavatel maturitních DT.
Během zkoušky smíte jíst a pít. Jídlo ani nápoj však nesmí být umístěny na lavici. Nápoj musí být v průhledné nádobě bez etikety.

Aktuality

Kadeřnická a kosmetická exhibice - show

22.12.2011 03:50
Dne 21.12.2011 předvedli studenti oborů Kadeřník/ce a Kosmetické služby svoje znalosti před...

Obdorná praxe v zahraničí - Halle listopad 2011

09.11.2011 05:08
Dne 6. listopadu 2011 odjela skupina studentů naší školy v rámci programu podporovaného penězi z...

Odborná praxe v zahraničí - Magdeburg, květen 2011

12.05.2011 14:54
  Vedení školy se podařilo zajistit pro vybrané žáky třetích a druhých ročníků třítýdenní...

ODBORNÁ PRAXE VE ŠVÝCARSKU únor 2011

21.02.2011 04:57
Vedení školy se podařilo zajistit pro naše studenty oboru Mechanik seřizovač - mechatronik měsiční...

Soutěž Truhláři 2011

14.02.2011 07:36
  Soutěž TRUHLÁŘI 2011 Ve dnech 11.2 a 12.2.2011 se naši studenti 2. ročníku učebního oboru...

Výtvarná výchova v ateliéru akademických malířů manželů Elšíkových v Praze

14.12.2010 14:59
V rámci výtvarné výchovy jezdíme do ateliéru akademických malířů manželů Elšíkových v Praze, kde...

Exkurze - Návštěva slévárny

24.11.2010 06:20
  Studenti studující třetí ročník v oboru nástrojař, operátor a zámečník navštívili výrobní...

Futsalový turnaj

11.11.2010 06:03
  Žáci naší školy dosáhli úspěchu v turnaji středních škol ve futsalu. Podařilo se jim...

CORNY - Středočeský atletický pohár 2010

26.09.2010 07:14
  Naši sportovci zabodovali. Velmi hezkého výsledku se podařilo dosáhnout reprezentantům naší...

Zahraniční praxe fy SCHAUDT Stuttgart

06.06.2010 07:23
Zahraniční praxe studentů a učňů.   Studenti a učni Střední odborné školy a Středního...
<< 10 | 11 | 12 | 13 | 14 >>