ADAPTAČNÍ KURZ PRO ŽÁKY 1. ročníků

21.06.2023 20:12
ADAPTAČNÍ KURZ PRO ŽÁKY 1. ročníků
 
Dva běhy - turnusy: 25.9. – 26.9. 2023 – od 8:00 – 15:00; 2.10 – 3.10. 2023 – od 8:00 – 15:00.
Adaptační kurz: je součástí výukového programu – je to součást docházky.
Personální zabezpečení: třídní učitel, instruktoři dle zvolené varianty aktivity.
 
Lokace aktivit: škola, zahrada školy, sportovní hala, veřejná sportoviště města Čelákovice.
Občerstvení: Pitný režim a drobné občerstvení po celou dobu kurzu, 2x oběd.
 
Cena: 2000 Kč
Číslo účtu: 131416815/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte – příjmení a jméno žáka a zkratku “ADK“.
Částku prosím uhraďte do 15.8. 2023.
Detailní informace obdržíte v prvních dnech školy od třídního učitele a na Bakaláři (upřesnění turnusu, harmonogram kurzu).