Bakalář - vstup

Naše škola připravila informace pro žáky a rodiče pomocí aplikace "BAKALÁŘ".

Vážení, níže je uveden proklik na webové stránky Bakaláře naší školy pro učitele, rodiče a žáky podle přihlašovacích jmne a hesel, které jste obdrželi od vedení školy a třídních učitelů. Připojení funguje z jakéhokoliv počítače, který je připojen na internet

 

Webová aplikace BAKALÁŘ - vs tup pro rodič e, žáky a učitele z internetu mimo vnitřní síť školy.