PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITĚ 2024

13.11.2023 13:45

Vážení maturanti,

CERMAT Vám zaslal na e-mailové adresy přihlášky k maturitě – MATURITA JARO 2024.

CO MÁTE UDĚLAT – POKUD CHCETE JÍT K MATURITĚ  JARO 2024?

  1. Zkontrolujte přihlášku k maturitní zkoušce – zda Vaše osobní údaje jsou zcela v pořádku;
  2. bezchybně vyplňte formulář pro váš obor – označte křížkem Vámi vybranou maturitní zkoušku ze společné a profilové části maturitní zkoušky;
  3. Pokud máte doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny k maturitní zkoušce – musí být přiloženo k přihlášce (později již nebude přijímána) a v přihlášce označeno v části Doplňující informace;
  4. Proveďte kontrolu vyplněné přihlášky a podepište ji.
  5. Doručte vyplněný formulář do školy – jedním z níže uvedených způsobů:
  1. Pošlete ho na mailovou adresu MATURITA24@soscelakovice.cz - formulář musí být podepsaný – tzn. – že  na výše uvedený e-mail pošlete naskenovanou verzi vyplněného formuláře.
  2. Doručte ho osobně k rukám zástupkyně ředitele – pí. Vildové – v pracovní dny v čase od 8:00 – 15:00.
  3. Doručte ho poštou doporučeně.
  1. Vše výše uvedené musíte provést do 28.11.2023 nejpozději.

Ke zkouškám, ke kterým jste se přihlásili, budete následně přihlášeni do systému Cermat a obdržíte výpis z přihlášky emailem, který musíte následně osobně podepsat a doručit stejným způsobem uvedeným výše do školy a to nejpozději do 15.12.2023.