Maturita 2023: pokyny k praktickým a písemným zkouškám z češtiny a cizího jazyka

15.03.2023 19:47

Pokyny k písemné maturitní zkoušce z českého jazyka 12. 4. 2023

 

Začátek písemné maturitní zkoušky je ve 13 hodin. Dostavte se podle rozpisu (bude zveřejněn na vchodových dveřích) do dané učebny v 12:40.

K dispozici můžete mít pouze propisovací tužku a pravidla českého pravopisu (bez výkladové části). K dispozici budou v každé učebně školní pravidla českého pravopisu.

 

Pokyny k písemné maturitní zkoušce z cizího jazyka 14. 4. 2023

 

Začátek písemné maturitní zkoušky je ve 12 hodin. Dostavte se podle rozpisu (bude zveřejněn na vchodových dveřích) do dané učebny v 11:40.

K dispozici můžete mít pouze propisovací tužku a slovník, který neobsahuje přílohu věnovanou písemnému projevu a propisovací tužku.

 

 

 

Pokyny k praktické maturitní zkoušce ze sociální politiky a práva 19. 4. 2023

 

Začátek praktické maturitní zkoušky je v 8:00. Dostavte se podle rozpisu (bude zveřejněn na vchodových dveřích) do dané učebny v 7:40.

Povolené pomůcky pro praktickou maturitní zkoušku:

 

  • kalkulačka, propisovací tužka, právní předpisy, které jsou součástí ÚZ sociální zabezpečení, ÚZ sociální pojištění, zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně – právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

Pokyny k praktické maturitní zkoušce z odborných předmětů (ekonomika a účetnictví) 19. 4. 2023

 

Začátek praktické maturitní zkoušky je v 8:00. Dostavte se podle rozpisu (bude zveřejněn na vchodových dveřích) do dané učebny v 7:40.

Povolené pomůcky pro praktickou maturitní zkoušku:

  • jedná se o kalkulačku, propisovací tužku (obyčejnou tužku, gumu), pravítko.

 

Pokyny k praktické maturitní zkoušce z pečovatelství byly zaslány žákům Bc. Bezouškovou.

 

 

 

Pokyny k praktické maturitní zkoušce MC4 a MD4 18.-20. 4. 2023 (tabulka níže).