Stále přijímáme přihlášky na dálkové a nástavbové studium.

 

Ředitelka školy vyhlásila další kolo přijímacího řízení, můžete posílat nové přihlášky ke studiu.

Máme stále volná místa na obory:

 • Strojní mechanik – zámečník
 • Nástrojař
 • Obráběč kovů
 • Truhlář
 • Kadeřnické služby
 • Operátor skladování
 • Sociální činnost

 

Výsledky přijímacího řízení výučních oborů na školní rok 2020/2021

prijimaci-pohovory/seznam-zaku-kteri-byli-prijati-ke-studiu/vysledky-prijatych-zaku-2020-ucebni-obory/

Informace dne 24/03/2020

Vážení studenti denního a dálkového studia,

výuka na naší škole pokračuje ve stejném režimu. Systém on-line výuky probíhá dle rozvrhu pomocí e-learningových portálů. Úkoly jsou koncipovány tak, abyste je mohli  vykonávat samostatně, ale je zapotřebí se samostudiu pečlivě věnovat. 

Vzdělávací cíle školního roku bude potřeba alespoň nějakým způsobem splnit. 

Věříme, že vše společně zvládneme a z nových zkušeností si mnohé odneseme.

Přejeme Vám pevné zdraví.

Vedení školy

Čelákovice 24. 3. 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Studenti do odvolání zůstávají doma !!!

Škola běží  po e-mailu, učitelé Vám musí posílat přesné učivo podle platného rozvrhu.

Na dálku vás učitelé budou zkoušet a zapisovat známky do Bakaláře. 

Učitelé normálně pracují (na dálku), škola běží podle platného rozvrhu formou home office a e-learningu.

Mimořádné opatření vydané Ministerstvem zdravotnictví, které od 11.03. 2020 nařizuje uzavření základních, středních a vyšších odborných škol.

POKYNY SOŠ ČELÁKOVICE s.r.o.:

 • Žáci denního studia SOŠ Čelákovice s.r.o. zůstávají do odvolání doma, od 11. 03. 2020 se ruší výuka v budově školy.
 
 • Žáci mají povinnost v případě příznaků nákazy koronavirem Covid – 19 (horečka, únava, dušnost, bolest svalů a kloubů) okamžitě kontaktovat svého lékaře a informovat ředitelku školy reditelskola@seznam.cz, tel.: 603875985

 

 • Žáci musí studovat a vypracovávat úkoly posílané po e-mailu, pokud žák nemá z domova možnost připojení na internet, bude okamžitě informovat ředitelku školy, která zajistí předání studijních materiálů žákovi.

 

 • Žáci za úkoly vypracované doma budou hodnoceni a známky budou mít k dispozici v systému Bakalář.

 

 • Žáci se mohou s učiteli domluvit na individuálních konzultacích, blíží se maturita a závěrečné zkoušky.

 

 • Konzultace na dálkovém studiu (pracující osoby, nemají status studenta) budou probíhat podle rozpisu (13.3.+14.3., 20.3.,+21.3.), je zajištěný malý počet osob (kolem 5 -10), odstup osob minimálně 2 metry. Konzultace budou doplněné i předáváním výukových materiálů po e-mailu. Konzultace jsou dobrovolné.

Žádáme žáky a rodiče, aby své dotazy směřovali na níže uvedená spojení:

ředitelka školy: reditelskola@seznam.cz, tel.: 603 875 985

sekretariát: sekretriatskola@seznam.cz, tel.: 326 998 091,777 102 495, 739 037 425

sekretariát ředitele společnosti: asistent1skola@seznam.cz, info@soscelakovice.cz, tel.: 326 998 097,

 606 163 239

 

Vedení školy, administrativa, bude pracovat normálně, denně od 8:00 hod do 14:00 hod.

O dalším vývoji bude vedení školy informovat po emailu a na www stránkách školy, www.soscelakovice.cz, www.soscelakovice.eu

DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY KE KORONAVIRU

Všichni vracející se z Itálie zůstanou dle nařízení vlády doma a dodrží 14ti denní  karanténu. Info předejte třídnímu učiteli a vedení školy. Další informace na www.mzcr.cz a www.msmt.cz. Je zřízena speciální infolinka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ke koronaviru Covid – 19. Tel.771 137 070 (9-19hod).

Naší školu můžete navštívit kdykoliv po telefonické nebo e-mailové dohodě.

Více informací:

tel. 777 102 495 

email: sekretariatskola@seznam.cz

 tel. 603 875 985

 email: reditelskola@seznam.cz

 - naše škola rozkvétá ve prospěch na základě veliké úspěšnosti v maturitních zkouškách - za poslední 2 roky máme         90% úspěšnost :-)
 - naše škola rozkvéta díky mladým a zkušeným pedagogům :-)
 - naše škola je soukromá proto, jsme jedna veliká rodina :-)
 - naše škola má školního psychologa, který umí žáky nasměrovat tím správným směrem :-)
 - naše škola řeší šikanu a drogy - to  ve škole NECHCEME!!!
 
 
Střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Poskytujeme:

 • denním studium čtyřleté vzdělávání,
 • nástavbové studium dvouleté vzdělávání,
 • zkrácené studium dvouleté vzdělávání.

Studium je vždy ukončené maturitní zkouškou z povinných a volitelných předmětů. Úspěšní absolventi získají maturitní vysvědčení.


 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

 • čtyřleté   denní studium 
 • čtyřleté   dálkové studium
 • dvouleté zkrácené studium

 

23-45-L/01 Mechanik seřizovač - mechatronik

 • čtyřleté   denní studium
 • dvouleté zkrácené studium

 75-41-M/01 Sociální činnost  - NENÍ POVINNÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z MATEMATIKY!!!!    

 • čtyřleté denní studium 
 • čtyřleté  dálkové studium
 • dvouleté zkrácené studium

 

64-41-L/51 Podnikání               

 • dvouleté dálkové studium
 • dvouleté distanční nástavbové studium 
 
 

Učební obory s výučním listem

 

Poskytujeme:

 •  denním studium tříleté 
 •  zkrácené studium jednoleté
 •  dálkové studium tříleté

 

Studium je vždy ukončené závěrečnou zkouškou.

Úspěšní absolventi získají vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.69-51-H/01 Kadeřnické služby       

 • tříleté       denní studium
 • jednoleté  zkrácené studium

 

33-56-H/01 Truhlář                           

 • tříleté       denní studium
 • jednoleté zkrácené studium
 • tříleté       kombinované studium

 

23-51-H/01 Strojní mechanik- zámečník

 • tříleté denní studium
 • jednoleté zkrácené studium
 • tříleté dálkové studium               
 • tříleté kombinované studium

 

23-52-H/01 Nástrojař   

 • tříleté denní studium
 • jednoleté zkrácené studium
 • tříleté dálkové studium               
 • tříleté kombinované studium                      

 

66-53-H/01 Operátor (-ka) skladování   

 • tříleté denní studium
 • jednoleté zkrácené studium

               

23-56-H/01 Obráběč kovů    

 • tříleté denní studium
 • jednoleté zkrácené studium
 • tříleté dálkové studium               
 
 

 

V I D E O  - pojďte s námi studovat!         

Rozšiřte si kvalifikaci  v MATURITNÍM OBORU

MATURITNÍ OBOR DÁLKOVOU FORMOU kde je 100% uplatnění  absolventů   

ČTYŘLETÉ MATURITNÍ STUDIUM

Mechanik seřizovač 23-45-L/01

 Sociální činnost 75-41-M/01

 

Spolupracujeme s významnými zaměstnavateli v regionu!!!

 

VÝUČNÍ LIST  -

 DÁLKOVOU FORMOU

 

Rozšiřte si kvalifikaci, kde je 100% uplatnění absolventů.

DÁLKOVÉ TŘÍLETÉ STUDIUM, PODLE DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ JE 

MOŽNÉ NASTOUPIT DO DRUHÉHO I TŘETÍHO ROČNÍKU:

Strojní mechanik 23-51-H/01

Nástrojař              23-52-H/01

Obraběč kovů      23-56-H/01

Výuka probíhá v pátek odpoledne a v sobotu 1-2 x měsíčně

přihlášky - zde cms.soscelakovice.webnode.cz/prijimaci-pohovory/tiskopisy-prihlasek/

 ZKRÁCENÁ FORMA STUDIA

Učební obory (výuční list) 

Určeno pro uchazeče mající střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzdělání s výučním listem (tříleté denní, gymnázium, střední odborné školy, střední odborná učiliště). 

Strojní mechanik ( zámečník )  -   23-51-H/01 jednoleté studium

Nástrojař -                                         23-52-H /01 jednoleté studium

Logistik - operátor (-ka) skladu -   63-53-H/01 jednoleté studium

Truhlář  -                                            33-56-H/01 jednoleté studium

Kadeřník                                69-51-H/01 jednoleté studium

Maturitní obory (maturitní vysvědčení)

Určeno pro uchazeče mající střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání (gymnázium, střední odborné školy, střední odborná učiliště)

Mechatronik, Mechanik seřizovač -  23-45-L/01 dvouleté  studium

Sociální činnost  -                                  75-41-M/01 dvouleté studium

Kosmetička -                               69-41-L/01 dvouleté studium


 

ŠKOLA SLAVÍ VELKÝ ÚSPĚCH TRUHLÁŘŮ!!!

1.MÍSTO

SUSO - 20.ROČNÍK - EXPO PRAHA 22.-23.ledna 2016

STŘEDNÍ A SEVERNÍ ČECHY

 

 

Stužkování a Vernisáž 2019

Aktuality

Přednáška - nevidomí mezi námi

28.10.2017 22:15
Dne 24. 10. nás navštívila paní doktorka Radka Komárková, která měla přednášku v sále školy na téma...

Adaptační kurz 2017

24.09.2017 20:26
Naše první ročníky již tradičně zahájily svůj školní rok adaptačním kurzem v krásném prostředí...

exkurze - knihovna v Čelákovicích 7.6. 2017

12.06.2017 13:34
Studenti prvních a druhých ročníků technických výučních oborů vyrazili  ve středu 7.6.2017 na...

exkurze 9.6. 2017 Schebkova paláce

12.06.2017 13:20
Studentky oboru kadeřnice vyrazily se svými třídními učitelkami v pátek 9.6.2017 na prohlídku...

DOMOV ANNA – ČESKÝ BROD – DOMOV PRO SENIORY

12.05.2017 09:58
DOMOV ANNA – ČESKÝ BROD – DOMOV PRO SENIORY DEN MATEK - PŘEKVAPENÍ Jako překvapení k nedělnímu...

Výsledky přijímacího řízení čtyřletých studijních oborů pro školní rok 2017-2018

28.04.2017 15:13
Výsledky přijímacího řízení čtyřletých studijních oborů pro školní rok 2017-2018 Ředitelka školy...

Výsledky přijímacího řízení tříletých učebních oborů pro školní rok 2017-2018

22.04.2017 05:17
Ředitelka školy zveřejnila výsledky přijímacího řízení pro tříleté učební obory na školní rok...

Stipendium za 2.Q školního roku 2016-17

30.01.2017 14:53
STIPENDIUM 2.čtvrtletí školního roku 2016/17 Základní podmínky pro vyplacení stipendia splnili...

Maturitní ples 2017

12.12.2016 11:57
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA     MATURITNÍ A...

VÁNOČNÍ KRABICE OD BOT

06.12.2016 08:29
Vánoční krabice od bot aneb Děti, kterým můžeme zpříjemnit život, nežijí vždycky jen stovky...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 

 

 

Seznam škol