Termíny závěrečných zkoušek 2019

Závěrečná zkouška bude probíhat v těchto učebních oborech a termínech:

- Truhlář

- Strojní mechanik (zámečník)

- Operátor (ka) skladování

- Kadeřník - kadeřnice

PÍSEMNÁ ČÁST ZZ         3. 6. 2019

PRAKTICKÁ ČÁST ZZ    5. 6. - 7. 6. 2019

ÚSTNÍ ČÁST ZZ              13. - 14. 6. 2019