Strojní mechanik - zámečník

23-51-H/01 Strojní mechanik- zámečník

tříleté denní studium

 

Absolvent školního vzdělávacího programu „Zámečník“ disponuje kompetencemi při výrobních, montážních, opravárenských a servisních činnostech strojírenských výrobků, strojů a zařízení používaných ve všech odvětvích hospodářství, a to u podniků, ve sféře živnostenského podnikání i ve veřejných službách.

Absolvent umí vyrábět, sestavit, provádět údržbu, opravit funkčním celky strojů, zařízení a konstrukci a jejich jednotlivé součásti, technologická zařízení, mechanizační prostředky, ocelové konstrukce, potrubní celky a další.

Uplatní se při výkonu povolání „zámečník“ jako kvalifikovaný pracovník schopný samostatně vykonávat práce související se sestavováním strojů a strojních zařízení, a to jako zaměstnanec i podnikatel.