Učební obory - denní studium

Denní studium  - uchazečům, kteří se vzdělávají po ukončení povinné školní docházky poskytujeme vzdělání ve tříletých učebních oborech.  

Studium je vždy ukončené závěrečnou zkouškou.

Úspěšní absolventi získají vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.