Sportovní halu  - provozuje Čelákovická sportovní.