Pořadí uchazečů dálkové studium 2021

POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE VÝSLEDKU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 

 BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

  (§ 60d odst. 3, školského zákona 561/2004 Sb., vyhláškou č. 353/2016 Sb.)

 

Č.j………….

 

Dálková nástavbová forma,

obor 64-41-L/51 Podnikání

 

Registrační číslo

1.

PD01

2.

PD02

3.

PD03

4.

PD04

5.

PD05

6.

PD06

7.

PD07

8.

PD08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distanční nástavbová forma,

obor 64-41-L/51 Podnikání

 

Registrační číslo

 

 

1.

DI01

2.

DI02

3.

DI03

4.

DI04

5.

DI05

6.

DI06

7.

DI07

8.

DI08

9.

DI09

10.

DI10

11.

DI11

12.

DI12

13.

DI13

14.

DI14

15.

DI15

16.

DI16

  

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dálková  forma,

 obor 75-41-M/01 Sociální činnost

 

Registrační číslo

 

 

1.

SD01

2.

SD02

3.

SD03

4.

SD04

5.

SD05

6.

SD06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dálková  forma,

obor 23-45-L/01 Mechanik seřizovač

 

Registrační číslo

1.

MD01

2.

MD02

 

 

 

Dálková  forma,

 obor 23-52-H/01 Nástrojař

 

Registrační číslo

1.

ZD01

2.

ZD02

 

 

 

Dálková  forma,

 obor 23-51-H/01 Strojní mechanik

                                                  

 

Registrační číslo

1.

ZD03

 

V Čelákovicích 19. 5. 2021                                                       Ing. Ivana Němečková

                                                                                                    ředitelka školy SOŠ Čelákovice s.r.o.