Přihláška

 

Přihláška na příměstský tábor 2018 pro děti od 6 do 12 let

pořadatel: SOŠ Čelákovice s.r.o.

Adresa: U Učiliště 1379, 250 88 Čelákovice IČO: 25672592

kontakt: tel. 775 904 913, paní Štiková

email: sostoscelakovice@seznam.cz

www.soscelakovice.cz

 

Příměstský tábor 1. Termín 16. 7. - 20. 7. 2018 cena 2.300,- Kč

 

Příměstský tábor 2. Termín 13. 8. - 17. 8. 2018 cena 2.300,- Kč

 

Zaškrtněte příměstský tábor v termínu, na který chcete dítě přihlásit.

POZOR ! Sourozenci mají slevu! Pokud budou účastníci tábora sourozenci, platí každý o 100 Kč méně.

 

Vyplňte čitelně:

Jméno a příjmení dítěte: …........................................................................………………………..

Dat. nar.: …...................... Zdravotní pojišťovna: ............................................………..

Adresa trvalého bydliště: .......................................................... PSČ: ............………...

Zákonný zástupce jméno a příjmení: ……………………………………………………………..

Tel.: …................................. email: ..............................................................………………………

Další osoba, která může dítě odpoledne vyzvednout:

Jméno a příjmení: ..................................….............. tel.: .................................………..

 

Zdravotní stav dítěte (alergie, léky, apod.)..................................................……………………….

…..................................................................................................................……………………….

 

Důležité informace: (informace, které považujete za důležité – zvyklosti, problémy, na co je potřeba dohlédnout atd.)

…............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Instrukce:

  1. vyplněnou přihlášku zašlete co nejdříve obyčejnou poštou na adresu Střední odborná škola Čelákovice s.r.o. , U Učiliště 1379 , 250 88 Čelákovice, nebo naskenovanou s podpisem na email stikovaskola@seznam.cz. Přihlášku Vám obratem potvrdíme.

  2. Částku 2.300,- Kč za jednotlivý příměstský tábor uhraďte nejpozději do 30.5. 2018 na účet č. 244 874 927/0300. Pozor při platbě vždy uveďte jako variabilní symbol datum narození dítěte! Do zprávy pro příjemce jméno dítěte! V hotovosti můžete zaplatit v sekretariátu školy po telefonické dohodě.

  3. Podrobný program jednotlivých dnů Vám zašleme na uvedenou e-mailovou adresu týden před konáním příměstského tábora.

 

  • Svým podpisem potvrzuji platnost výše uvedených údajů, rovněž souhlasím s případným použitím fotografií, videí z tábora pro účely a propagaci SOŠ Čelákovice s.r.o.

  • Současně se zavazuji dodržovat patřičná ustanovení všeobecných podmínek, spolu s konkrétními podmínkami pro účast na dětském příměstském táboře výše uvedené školy, které jsou uvedeny v „Informacích Střední odborné školy Čelákovice s.r.o. pro příměstské tábory.“

  • Souhlasím s tím, aby Střední odborná škola Čelákovice s.r.o. zpracovávala a evidovala osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s přihlášením na tábor.

  •  

V ................................ dne ................... …...........................................

podpis zákonného zástupce

 

přihláška PT 2018.pdf (460888)