Přijímací řízení pro školní  2019 / 2020 v těchto oborech:

ŠVP a kód oboru

Název oboru (ŠVP)

Předpokládaný počet přijatých podle forem vzdělávání

Studijní obory (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

Čtyřleté studium

Dvouleté zkrácené studium

Forma studia

Forma studia

ŠVP 75-41-M/01

Sociální činnost

denní

dálková

denní

   

 

 

ŠVP 23-45-L/01

Mechanik seřizovač

denní

dálková

denní

ŠVP 23-45-L/01

Mechanik seřizovač – mechatronik

denní

 

denní

 

 

 

 

 

Učební obory (střední vzdělání s výučním listem)

Tříleté studium

Jednoleté zkrácené studium

Forma studia

Forma studia

ŠVP 69-51-H/01

Kadeřník, kadeřnice

denní

 

denní

ŠVP 23-51-H/01

Strojní mechanik – zámečník

denní

Kombinovaná

dálková

denní

ŠVP 23-52-H/01

Nástrojář

denní

Kombinovaná

dálková

denní

ŠVP 33-56-H/01

Truhlář – výroba nábytku a zařízení

denní

Kombinovaná

denní

ŠVP 66-53-H/01

Logistik – operátor (-ka) skladu

denní

 

denní

ŠVP 23-56-H/01

Obráběč kovů

denní

dálková

denní

Dvouleté nástavbové studium (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

Forma studia

ŠVP 64-41-L/51    

Podnikání

denní

dálková

kombinovaná

distanční