Přijímací řízení

Ředitelka školy vyhlásila 2. kolo přijímacího řízeni do 31. 5. 2019
Na volná místa po 1. kole je možné podat přihlášku do 2. kola tj. do 31. 5. 2019.
Ve 2. kole se nekonají povinné celostátní přijímací zkoušky.
Ve 2. kole přijímáme do denního studia dle průměu z předcházejícího studia do naplnění kapacit.

 

ŘEDITELKA ŠKOLY VYHLÁSILA PRVNÍ  KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

 UCHAZEČ ODEVZDÁ PŘIHLÁŠKU NA STŘEDNÍ ŠKOLU 

V PRVNÍM KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. BŘEZNA 2019

 

Vážení rodiče, vážení žáci,

dovolte mi, abych Vás seznámila s nabídkou maturitních a učebních oborů,  

které bude naše škola otevírat ve školním roce 2019-2020.

 Uchazeči jsou přijímáni na základě jednotné státní přijímací zkoušky.

Jednotná státní přijímací zkouška se nevztahuje na obory vzdělávání s výučním listem

a obory zkráceného studia.

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SE NEKONAJÍ NA  UČEBNÍ OBORY:

  • Strojní mechanik (zámečník) 23-51-H/01

  • Nástrojař 23-52-H/01

  • Obráběč kovů 23-56-H/01

  • Operátor skladování 66-53-H/01

  • Truhlář 33-56-H/01

  • Kadeřník-kadeřnice

PŘIJÍMACÍ STÁTNÍ ZKOUŠKY SE KONAJÍ NA MATURITNÍ OBORY,

PŘIJÍMACÍ ŠKOLNÍ ZKOUŠKY SE NEKONAJÍ NA MATURITNÍ OBORY:

  • Mechanik seřizovač  23-45-L/01
  • Mechanik seřizovač - mechatronik 23-45-L/01
  • Sociální činnost  75-41-M/01
  • Podnikání  64-41-L/01

 

Jednotná přijímací státní zkouška se koná u čtyřletých oborů vzdělávání, včetně nástavbového studia formou písemného testu z Českého jazyka a Matematiky ve dvou termínech:

1.termín:  12.dubna 2019

2.termín:  15.dubna 2019

 

 

 Pokud Vám přijímací řízení není jasné, osobně Vám podáme vysvětlení na telefonním čísle:

  603 875 985, 326 998 091; 739 037 425 nebo na e-mailové adrese:  sekretariatskola@seznam.cz  reditelskola@seznam.cz

Těším se na Vaši osobní návštěvu a další spolupráci.

Za Střední odbornou školu Čelákovice s.r.o.

 

Ing. Ivana Němečková, ředitelka školy.

 

    PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 / 2020

Studijní obory (střední vzdělávání s maturitní zkouškou)

Název oboru (ŠVP)

Kód oboru

Forma studia

Přijímaný počet

Sociální činnost

75-41-M/01

denní

50

Sociální činnost

75-41-M/01

dálková

75

Sociální činnost -

dvouleté zkrácené  studium

75-41-M/01

denní

10

 

 

 

 
       

Mechanik seřizovač

23-45-L//01

denní

30

Mechanik seřizovač - Mechatronik

23-45-L//01

denní

30

Mechanik seřizovač-

dvouleté zkrácené  studium

23-45-L/01

denní

5

Mechanik seřizovač – Mechatronik

dvouleté zkrácené  studium

23-45-L//01

denní

5

Mechanik seřizovač

 

23-45-L//01

dálková

30

í

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 / 2020

                   Učební obory (střední vzdělávání s výučním listem)


Název oboru (ŠVP)

Kód oboru

Forma studia

Přijímaný počet

Kadeřník, Kadeřnice

69-51-H/01

denní

20

Kadeřník, Kadeřnice

Jednoleté zkrácené studium

69-51-H/01

denní

10

Strojní mechanik - zámečník

23-51-H/01

denní

15

Strojní mechanik – zámečník

 

23-51-H/01

kombinovaná

20

Strojní mechanik – zámečník

Jednoleté zkrácené studium

23-51-H/01

denní

5

Strojní mechanik – zámečník

 

23-51-H/01

dálková

30

Truhlář – výroba nábytku a zařízení

33-56-H/01

denní

20

Truhlář – výroba nábytku a zařízení

33-56-H/01

kombinovaná

30

Truhlář – výroba nábytku a zařízení Jednoleté zkrácené studium

33-56-H/01

denní

10

Logistik – Operátor(ka) skladu

66-53-H/01

denní

20

Logistik – Operátor(ka) skladu Jednoleté zkrácené studium

66-53-H/01

denní

5

Nástrojař

23-52-H/01

denní

5

Nástrojař

23-52-H/01

kombinovaná

10

Nástrojař

23-52-H/01

dálková

30

Nástrojař- Jednoleté zkrácené studium

23-52-H/01

denní

5

Obráběč kovů

 

23-56-H/01

denní

20

Obráběč kovů

 

23-56-H/01

dálková

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019 / 2020

Dvouleté nástavbové studium (střední vzdělávání s maturitní zkouškou)

Název oboru (ŠVP)

Kód oboru

Forma studia

Přijímaný počet

Podnikání

64-41-L/01

denní

45

Podnikání

64-41-L/01

dálková

65

Podnikání

64-41-L/01

kombinovaná

30

Podnikání

64-41-L/01

distanční

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Čelákovicích dne  16.11. 2019         

                                                                                          Ing. Ivana Němečková, ředitelka školy

 

Vysvětlení forem vzdělávání:

1. Denní (prezenční) forma:

Žák se vyučuje podle stanoveného rozvrhu hodin. Do školy chodí každý den a za přítomnosti učitele ve třídě se odučí maximálně 35 hodin za týden. Jedná se o klasický typ výuky. Žák je průběžně klasifikován.

2. Dálková forma:

Žák má rozvrhem hodin určeny konzultace, které se odučí za přítomnosti učitele v semestrech (maximálně 220 konzultací za školní rok). V určeném zkouškovém období vykoná v každém pololetí (po ukončení semestru) zkoušku. 

3. Distanční studium:

Je určeno všem, kdo jsou časově vytížení a rádi si organizují čas po svém. E-learning je použit jako hlavní zdroj výuky. Se svými učiteli se studenti osobně setkají jen dvakrát ročně, a to vždy při zkouškách za pololetí. Mezitím pracují samostatně pomocí elektronické komunikace mezi učitelem a žákem, on-line konzultací a e-learningového programu. V něm mají připravené studijní materiály, úkoly a testy, které vyplňují. Známky se uzavírají po pololetních zkouškách.

4. Kombinované studium

Jde o kombinaci denního, dálkového a distančního studia. E-learning se používá kombinovaně, a to jako podpora při klasickém vzdělávání. Tento typ vzdělávání přirozeně spojuje výhody e-learningu a klasické výuky. Studenti pracují samostatně pomocí on-line konzultací, se svými učiteli se setkají několikrát ročně. V kombinaci s klasickou „školní“ výukou, tedy stylem, kdy se jeden učitel věnuje celé třídě studentů v předem určených časech. Dále je možné si výuku doplnit účastí ve vyučovacích hodinách denního nebo dálkového studia po dohodě s vyučujícími. Tady je jednoznačná výhoda v možnosti prezentací materiálů, které by se jinak těžko předváděly. Žáci si určitě více zapamatují po shlédnutí videa než pouze po shlédnutí např. obrázku. Studium spočívá v tom, že se vždy několik dnů v pololetí student zúčastní několika hodinových přednášek. Obvykle se jedná o jeden nebo dva dny v měsíci. Studium je doplněno nejen občasnými přednáškami, ale i konzultacemi s profesory nebo komunikací mezi spolužáky a elektronickou poštou mezi studentem a profesorem.1