Opatření MŠMT Distanční výuka šk.rok 2020-2021

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedení školy SOŠ Čelákovice:

Od pondělí 15. 02. 2021 probíhá výuka distanční formou, učitelé podle rozvrhu lichého týdne budou zasílat podklady k učení, připojovat se s žáky on-line a v budově školy mohou probíhat pouze individuální konzultace.

Čelákovice 12. 2. 2021                                                                                              Vedení školy

 

Vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/2021

Jestliže bude umožněna dne 28. ledna 2021 osobní přítomnost žáků ve škole, obdrží výpis vysvědčení osobně. V případě pokračování distanční výuky budou informace ve školním informačním systému Bakalář a tištěný výpis vysvědčení obdrží každý žák při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena jeho osobní přítomnost ve škole.

Na vysvědčení budou žáci hodnoceni klasifikací v souladu s platným školním řádem s přihlédnutím na specifika distanční výuky.

 

Čelákovice 7. 1. 2021                                            Ing. Ivana Němečková

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nová informace ze dne 30/12/2020 Opatření MŠMT

Vážení studenti a kolegové. Informace k výuce na naší škole od 4. ledna 2021 do 9. ledna 2021.

Od pondělí 4. 1. do soboty 9. 1. 2021 probíhá výuka pouze distanční formou, učitelé podle rozvrhu LICHÉHO týdne budou zasílat podklady k učení, připojovat se s žáky on-line a v budově školy budou probíhat pouze individuální konzultace. Praktické vyučování je zrušené, žáci dostanou pouze teoretické úkoly.

V budově školy budou probíhat pouze individuální konzultace na doplnění učiva, na dopsání písemek, zkoušení a uzavření známek za 1. pololetí. 

Učitelé budou od pondělí 4. 1. 2021 do soboty 9. 1. 2021 žákům denního studia a studentům dálkového studia k dispozici v budově školy na základě domluvené schůzky mezi 8 a 16 hodinou.  Každý žák se po e-mailu domluví s učiteli na dni a hodině individuální návštěvy v budově školy. Konzultace pouze jeden učitel - jeden žák.

Čelákovice 30. 12. 2020                                                   Vedení školy.

 

Nová informace ze dne 13/10/2020

Kolegové, rodiče a studenti

Dnes 13.10.2020 v 15:00 hodin jsme obdrželi z MŠMT informace o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke COVID-19.

Citujeme: U středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů ve školách. Tento zákaz se nevztahuje na:

- školy zřízené při zařízeních pro výkon ústavní výchovy

- školy zřízené Ministerstvem vnitra

- praktické školy jednoleté a dvouleté

Nově se tedy zákaz vztahuje rovněž na přítomnost žáků a studentů na praktické výuce.

 

Z toho důvodu ruším "organizaci výuky v týdnu od 12. 10. do 16. 10." , jak jsem jí minulý týden vydala.

Organizace na tento týden od středy 14. 10. 2020

Přecházíme na výuku on-line v plném rozsahu. Budeme učit podle rozvrhu , učitelé posílají podklady k učení a úkoly přes Bakalář - přes zprávy, přes E-learning a budou probíhat on -line video-hodiny přes Skype, Discord a pod. Tato organizace bude plati do 23.10.2020, kdy začínají podzimní prázdniny.

Během prázdnin upřesníme další postup na listopad.

Třídní učitele prosím, oznamte tuto změnu svým třídám. Výuka na dálkovém studiu bude tento pátek a sobotu probíhat opět on-line.

Moc se Vám všem omlouváme za zmatky, ale sami netušíme co nás čeká. 

Přeji Vám klidné dny a pevné zdraví.

Děkuji Vám za spolupráci.

S pozdravem

Ivana Němečková, ředitelka školy 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------