Opatření MŠMT Distanční výuka šk.rok 2020-2021

CHOD ŠKOLY OD 17. 5 – 21. 5. 2021.

Od 17. 5. nadále probíhá teoretická výuka distanční formou a praktická výuka probíhá prezenčně podle pokynů třídního učitele (může se lišit od rozvrhu).

CHOD ŠKOLY OD 24. 5 – 28. 5. 2021.

V pondělí 24. 5. + v úterý 25. 5. stále probíhá teoretická výuka distanční formou, praktické vyučování podle pokynů třídního učitele.

Ve středu 26. 5. začíná prezenční výuka v omezeném režimu, pouze teoretická výuka končí v 12:25 z důvodu probíhající maturitní zkoušky.

Ve dnech 27. 5. + 28.. 5. probíhá prezenční výuka naplno, bez omezení podle rozvrhu.

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZMĚNY od 3. 5. 2021, zaslané MŠMT 30. 4. 2021:

  1. preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

  1. Novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování zaměstnanců ve školách, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující: od 3. 5. 2021 je školám a školským zařízením bez ohledu na zřizovatele stanovena pouze jedna frekvence povinnosti testování zaměstnanců, a to jedenkrát v pracovním týdnu. Sjednocuje se tedy frekvence testování zaměstnanců, kteří přicházejí do kontaktu s žáky, s ostatními zaměstnanci škol a školských zařízení přítomnými na pracovišti.

  1. Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

  1. Vyšla nová Metodika k dodatku opatření obecné povahy, které upravuje model maturitní zkoušky v roce 2020/2021 rozšířením počtu opravných termínů ke konání didaktických testů a praktických zkoušek, a také možnost tyto zkoušky konat ještě v mimořádném termínu v jarním nebo podzimním zkušebním období. Tento dodatek byl zveřejněn 28. dubna 2021 na Úřední desce MŠMT.

Čelákovice 30. 4. 2021                                                                            Ing. Ivana Němečková

 

 

 

Vedení školy SOŠ Čelákovice:

Od pondělí 15. 02. 2021 probíhá výuka distanční formou, učitelé podle rozvrhu lichého týdne budou zasílat podklady k učení, připojovat se s žáky on-line a v budově školy mohou probíhat pouze individuální konzultace.

Čelákovice 12. 2. 2021                                                                                              Vedení školy

 

Vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/2021

Jestliže bude umožněna dne 28. ledna 2021 osobní přítomnost žáků ve škole, obdrží výpis vysvědčení osobně. V případě pokračování distanční výuky budou informace ve školním informačním systému Bakalář a tištěný výpis vysvědčení obdrží každý žák při nejbližší možné příležitosti, kdy bude povolena jeho osobní přítomnost ve škole.

Na vysvědčení budou žáci hodnoceni klasifikací v souladu s platným školním řádem s přihlédnutím na specifika distanční výuky.

 

Čelákovice 7. 1. 2021                                            Ing. Ivana Němečková

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nová informace ze dne 30/12/2020 Opatření MŠMT

Vážení studenti a kolegové. Informace k výuce na naší škole od 4. ledna 2021 do 9. ledna 2021.

Od pondělí 4. 1. do soboty 9. 1. 2021 probíhá výuka pouze distanční formou, učitelé podle rozvrhu LICHÉHO týdne budou zasílat podklady k učení, připojovat se s žáky on-line a v budově školy budou probíhat pouze individuální konzultace. Praktické vyučování je zrušené, žáci dostanou pouze teoretické úkoly.

V budově školy budou probíhat pouze individuální konzultace na doplnění učiva, na dopsání písemek, zkoušení a uzavření známek za 1. pololetí. 

Učitelé budou od pondělí 4. 1. 2021 do soboty 9. 1. 2021 žákům denního studia a studentům dálkového studia k dispozici v budově školy na základě domluvené schůzky mezi 8 a 16 hodinou.  Každý žák se po e-mailu domluví s učiteli na dni a hodině individuální návštěvy v budově školy. Konzultace pouze jeden učitel - jeden žák.

Čelákovice 30. 12. 2020                                                   Vedení školy.

 

Nová informace ze dne 13/10/2020

Kolegové, rodiče a studenti

Dnes 13.10.2020 v 15:00 hodin jsme obdrželi z MŠMT informace o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke COVID-19.

Citujeme: U středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů ve školách. Tento zákaz se nevztahuje na:

- školy zřízené při zařízeních pro výkon ústavní výchovy

- školy zřízené Ministerstvem vnitra

- praktické školy jednoleté a dvouleté

Nově se tedy zákaz vztahuje rovněž na přítomnost žáků a studentů na praktické výuce.

 

Z toho důvodu ruším "organizaci výuky v týdnu od 12. 10. do 16. 10." , jak jsem jí minulý týden vydala.

Organizace na tento týden od středy 14. 10. 2020

Přecházíme na výuku on-line v plném rozsahu. Budeme učit podle rozvrhu , učitelé posílají podklady k učení a úkoly přes Bakalář - přes zprávy, přes E-learning a budou probíhat on -line video-hodiny přes Skype, Discord a pod. Tato organizace bude plati do 23.10.2020, kdy začínají podzimní prázdniny.

Během prázdnin upřesníme další postup na listopad.

Třídní učitele prosím, oznamte tuto změnu svým třídám. Výuka na dálkovém studiu bude tento pátek a sobotu probíhat opět on-line.

Moc se Vám všem omlouváme za zmatky, ale sami netušíme co nás čeká. 

Přeji Vám klidné dny a pevné zdraví.

Děkuji Vám za spolupráci.

S pozdravem

Ivana Němečková, ředitelka školy 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------