Maturita 2021-2022

16.11.2021 09:08

STUDENTI MATURITNÍCH ROČNÍKŮ,

NEJPOZDĚJI DO 25. 11. 2021 MUSÍTE ODEVZDAT VYPLNĚNOU A PODEPSANOU PŘIHLÁŠKU K MATURITNÍ ZKOUŠCE 2022.

Pokud nemůžete osobně, musíte odeslat přihlášku elektronickou poštou na „nemeckova@soscelakovice.cz „ a následně odevzdat osobně nebo poslat poštou.

Děkuji za dodržení termínu.

Ing. Ivana Němečková