Maturitní obory - denní studium

Denní studium  - uchazečům, kteří se vzdělávají po ukončení povinné školní docházky poskytujeme vzdělání ve čtyřletých studijních oborech.  

Studium je vždy ukončené maturitní zkouškou.

Úspěšní absolventi získají vysvědčení o absolvování čtyřleté výuky a o maturitní zkoušce - Maturitní vysvědčení.