Školné

Náklady spojené se studiem studentů jsou z hlavní části hrazeny pomocí dotací od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a z hospodářské činnosti školy.

Symbolické školné, které škola vybírá má dva významy. Za prvé slouží k dokrytí nákladů na provoz školy a za druhé slouží k tomu, aby si studenti školy již při studiu uvědomili, že v životě nelze nic očekávat zadarmo. Že do vlastního vzdělání musím vložit jak svůj čas a píli, tak i symbolické finanční prostředky. Výsledkem je potom moje vlastní vzdělání, lepší uplatnění ve společnosti a v životě a tomu odpovídající životní úroveň moje a mé rodiny.

 

Přehled cen:školné, pracovní oděvy

školní rok 2017/2018

 

Kosmetičky -

- kosmetický kufřík – 2 500,-

- pracovní oděv (kalhoty+tričko) – 340,-

- školné – 19 000,- ročně – platí se buď celá částka najednou nebo lze žádat o úvěrovou smlouvu – platby – měsíční, čtvrtletní, jiné dle domluvy.

 

Kadeřník :

- kadeřnický kufřík – 3 000,-

- pracovní oděv  - kadeřník – 435,- , pracovní oděv – kadeřnice – 370,-

- školné 19 000,- ročně - platí se buď celá částka najednou nebo lze žádat o úvěrovou smlouvu – platby – měsíční, čtvrtletní, jiné dle domluvy.

 

Truhláři a ostatní obory:

- pracovní oděv – 800,-

- příspěvek na školné 6 000,- ročně- platí se buď celá částka najednou nebo lze žádat o úvěrovou smlouvu – platby – měsíční, čtvrtletní, jiné dle domluvy.

 

Dálkové studium:

 

- školné 19 000,-ročně, platí se buď celá částka najednou nebo lze žádat o úvěrovou smlouvu – platby – měsíční, čtvrtletní, jiné dle domluvy.

 

Denní nástavba:

- školné 13 000,- ročně, - platí se buď celá částka najednou nebo lze žádat o úvěrovou smlouvu – platby – měsíční, čtvrtletní, jiné dle domluvy.

 

Dálkové distanční studium:

- školné 22 000,- ročně, - platí se buď celá částka najednou nebo lze žádat o úvěrovou smlouvu – platby – měsíční, čtvrtletní, jiné dle domluvy.

 

Školné je splatné do 15. července před zahájením školního roku.

Pokud není možné z vážných důvodů částku zaplatit najednou, může jednatel společnosti povolit splátky pololetní, čtvrtletní, vyjímečně i měsíční a to pouze na základě žádosti zákonného zástupce studenta. Splátky se řeší individuálně po dohodě s jednatelem společnosti.