Střední odborná škola Čelákovice s.r.o.

  Rozvrh hodin denního studia – vysvětlivky:

 1. Škola vyučuje ve čtrnáctidenním cyklu. V tabulkách rozvrhu proto najdete dvakrát rozvrh od pondělí do pátku. První pondělí až pátek označujeme jako rozvrh pro lichý týden, druhé pondělí až pátek je druhý vyučovací týden -  sudý týden. Týdny se střídají podle kalendáře.

 

  •  ROZVRH HODIN STUDIJNÍCH OBORŮ 2018/2019

                    rozvrh maturitních oborů.pdf (2272477)

NOVÝ ROZVRH PLATNÝ OD 18. 3. 2019, ZMĚNA ROZLOŽENÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY.
Žáci a rodiče byli prokazatelně seznámeni se změnou.

  • ROZVRH HODIN VÝUČNÍCH OBORŮ 2018/2019       

                    rozvrh výučních oborů.pdf (3692073)