ROZVRH TŘÍD DENNÍHO A DÁLKOVÉHO STUDIA 2020/2021:

Denní studium:

Přehled zkratek
 
Zkratka název třídy Zkratka název třídy
KA3 kadeřnice 3. ročník KA2    Kadeřnice 2. ročník
Z3 Zámečník 3. ročník MC4 Mechatronik 4. ročník
SČ4 Sociální činnost 4. ročník OP1    operátor skladování 1. ročník
KA1 Kadeřnice 1. ročník SČ1 Sociální činnost 1. ročník
MC2    Mechatronik 2. ročník     SČ2 Sociální činnost 2. ročník
MS3 Mechanik seřizovač 3. ročník SČ3 Sociální činnost 3. ročník
KO4 Kosmetičky 4. ročník    TR2 truhláři 2. ročník
TR3 Truhláři 3. ročník    OP3 Operátor skladování 3. ročník
Z1    Zámečník 1. ročník TR1 Truhlář 1. ročník
Z2 Zámečník 2. ročník N2 Nástrojař 2. ročník
OP2 Operátor skladování 2. ročník    

Dálkové studium:

Přehled zkratek
Zkratka název třídy Zkratka nízev třídy
MD2 Mechanik 2. ročník MD3 Mechanik 3. ročník
OK1 Obráběč kovů 2.ročník Na2 Nástrojař 2. ročník
PD1 Podnikání 1. ročník PD2 Podnikání 2. ročník
SD1 Sociální činnost 1. ročník SD2 Sociální činnost 2. ročník
SD3 Sociální činnost 3. ročník MD1 Mechanik 1 ročník
ZD1 Zámečník 1. ročník ZD2 Zámečník 2. ročník
ZD3 Zámečník 3. ročník        NA1 Nástrojař 1. ročník