5 Podání přihlášky k MZ "Jaro 2021

Podání přihlášky k MZ do 1. 12. 2020

  • Nový formulář – bianko PŘIHLÁŠKA K MZ bude žákům maturitních ročníků denního i dálkového studia odeslaná přes Bakalář nebo je ke stažení na webových stránkách školy.

Předvyplněná přihláška zatím není k dispozici.

  • Postup k přihlášení K MZ 2021:
  • žák si stáhne z Bakaláře nebo z webových stránek přihlášku k MZ, kterou pečlivě vyplní a podepíše.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku do 27. 11. 2020* pošle poštou nebo vhodí do schránky školy u vchodu do budovy školy.

  • Náhradní a opravné zkoušky, zkoušky pro „REPETENTY“.

Pokud žák nevykonal úspěšně všechny povinné zkoušky MZ nebo byl omluven, může se pro termín JARO 2021 přihlásit do 27. 11. vyplněním přihlášky k MZ.

 

*termín 27. 11. 2020 je nutné dodržet. V případě špatně vyplněné přihlášky je časový prostot na     opravu do 1. 12. 2020.

 

Vedení školy