2.Profilová část MZ 2021

 

MZ 2021 KO

MATURITNÍ ZKOUŠKA

,,JARO 2021 + PODZIM 2021´´

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Obor vzdělávání:  Kosmetička 69-41-L/01

denní forma

 1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA:

ÚSTNÍ ZKOUŠKA:  „ KOSMETIKA“

 1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA:

ÚSTNÍ ZKOUŠKA:  „ ZDRAVOVĚDA“

 1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA:

PPAKTICKÁ ZKOUŠKA:   „PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ“

 1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA ÚSTNÍ ZKOUŠKA + PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA
 1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA ÚSTNÍ ZKOUŠKA + PÍSEMNÁ PRÁCE Z CIZÍHO JAZYKA

NEPOVINNÁ  PROFILOVÁ ZKOUŠKA:   Matematika

 

V Čelákovicích   25. 9. 2020                                                               Ing. Ivana Němečková

 

MZ 2021 MCH

MATURITNÍ ZKOUŠKA

,,JARO 2021 + PODZIM 2021´´

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Obor vzdělávání: Mechanik seřizovač – MECHATRONIK 23-45-L/01

    Denní forma studia

 

 1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA:

ÚSTNÍ ZKOUŠKA: ,,TECHNOLOGIE ´´ (zahrnuje předměty Technologie, Automatizace obráběcích strojů, Programování)

 1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA:

ÚSTNÍ ZKOUŠKA: ,,STROJÍRENSTVÍ´´(zahrnuje předměty Strojírenská technologie, Strojnictví, Stroje a zařízení)

 1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA: PRAKTICKÁ ZKOUŠKA: ,,PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTU“   Program Mikroprog, programování CNC, výrobu na konvenčních strojích, výrobu na CNC stroji.
 1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA ÚSTNÍ ZKOUŠKA + PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA
 1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA ÚSTNÍ ZKOUŠKA + PÍSEMNÁ PRÁCE Z CIZÍHO JAZYKA

NEPOVINNÁ  PROFILOVÁ ZKOUŠKA:   Matematika

 

V Čelákovicích   25. 9. 2020                                                               Ing. Ivana Němečková

 

MZ 2021 PO

MATURITNÍ ZKOUŠKA

,,JARO 2021 + PODZIM 2021´´

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Obor vzdělávání:  PODNIKÁNÍ 64-41-L/51

dálková a distanční forma

 

 1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA:

ÚSTNÍ ZKOUŠKA:  „ ÚČETNICTVÍ“  (účetnictví a právo)                                                     

 1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA:

ÚSTNÍ ZKOUŠKA:  „ EKONOMIKA PODNIKU“                                            (zahrnuje ekonomiku, marketing a management)                                 

 1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA:

        „PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ“

 1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA ÚSTNÍ ZKOUŠKA + PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA
 1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA ÚSTNÍ ZKOUŠKA + PÍSEMNÁ PRÁCE Z CIZÍHO JAZYKA

NEPOVINNÁ  PROFILOVÁ ZKOUŠKA:   Matematika

                                                                                                                    

V Čelákovicích 25. 9. 2020                                                            Ing. Ivana Němečková

 

MZ 2021 SČ

MATURITNÍ ZKOUŠKA

,,JARO 2021 + PODZIM 2021´´

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Obor vzdělávání:  Sociální činnost 74-41-M/01

denní a dálková forma

 

 1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA:

ÚSTNÍ ZKOUŠKA:  „ SOCIÁLNÍ POLITIKA“

(zahrnuje právo, metody sociální  práce)                                                                                  

 1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA:
                ÚSTNÍ ZKOUŠKA:  „ SOCIÁLNÍ  SLUŽBY-PEČOVATELSTVÍ“  

(zahrnuje zdravotní nauku, psychologii, základy pedagogiky, speciální pedagogiku)

 1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA (žák se přihlásí k jedné variantě):

a)  PRAKTICKÁ ZKOUŠKA: :   „SOCIÁLNÍ POLITIKA“                    

b)  PRAKTICKÁ ZKOUŠKA:  „PEČOVATELSTVÍ“

 1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA ÚSTNÍ ZKOUŠKA + PÍSEMNÁ PRÁCE Z ČESKÉHO JAZYKA
 1. POVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA ÚSTNÍ ZKOUŠKA + PÍSEMNÁ PRÁCE Z CIZÍHO JAZYKA

NEPOVINNÁ PROFILOVÁ ZKOUŠKA:        Matematika

                                                                                                                    

     V Čelákovicích 25. 9. 2020                                              Ing. Ivana Němečková