MATURITNÍ KALENDÁŘ

Jarní zkušební období 2021

Řádný termín společné části

Didaktické testy společné části se budou konat v období od pondělí 24. května 2021 do středy 26. května 2021. Výsledky žáků budou zpřístupněny řediteli školy 7. června 2021.

Mimořádný termín společné části

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je v rámci jarního zkušebního období stanoven mimořádný termín konání didaktických testů společné části, a to na dny od středy 7. července 2021 do pátku 9. července 2021. Zkoušky se uskuteční na vybraných spádových školách. Výsledky žáků budou zpřístupněny řediteli školy 19. července 2021.

Mimořádný termín bude určen pro všechny maturanty, kteří v řádném termínu u didaktických testů neuspějí (u povinných zkoušek) nebo se z konání didaktických testů v řádném termínu omluví řediteli školy do 3 pracovních dnů od data konání dané zkoušky (platí pro povinné i nepovinné zkoušky). Maturanti budou k mimořádnému termínu přihlášeni automaticky. Pokud se ke konání opravné nebo náhradní zkoušky v mimořádném termínu nedostaví, budou automaticky omluveni.

DATUM KONÁNÍ

ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚT 

ČAS ZAHÁJENÍ ZKOUŠKY

ČASOVÝ LIMIT

7. července 2021

Matematika

 9:00

135 min.

7. července 2021

Anglický jazyk

 14:30

110 min. (40 + 70 min.)

8. července 2021

Český jazyk a literatura

 9:00

85 min.

9. července 2021

Matematika rozšiřující

 9:00

150 minut

9. července 2021

Francouzský jazyk

 13:00

110 min. (40 + 70 min.)

9. července 2021

Německý jazyk

 13:00

110 min. (40 + 70 min.)

9. července 2021

Ruský jazyk

 13:00

110 min. (40 + 70 min.)

9. července 2021

Španělský jazyk

 13:00

110 min. (40 + 70 min.)

 

Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky mají časový limit navýšen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení.

 

Profilová část

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se uskuteční v období od 7. června do 9. června 2021.

Zkoušky konané formou písemné zkoušky se konají 1. 6. 2021 v 8 hodin, v učebně č.6.

Podzimní zkušební období 2021

Společná část

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se budou konat ve dnech od středy 1. září 2021 (od 12:15 hod.) do pátku 3. září 2021. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy do 15. srpna 2021

Ředitelka školy, Ing. Ivana Němečková sdělí po 16. srpnu prostřednictvím emailu a webových stránek školy přesný časový rozpis společné části MZ a místo konání.

Profilová část

Zkoušky profilové části se v podzimním zkušebním období 2020 uskuteční v období od 1. do 20. září 2021. Profilové zkoušky konané formou praktické zkoušky lze mimořádně konat do 13. října 2021.

 

MATURITNÍ ZKOUŠKA  „JARO 2021“

Ústní maturitní zkouška Jaro 2021  - rozpis

Školní rok 2020 / 2021,  denní forma

Třída:  MC4             DATUM:   7. 6.         Učebna č.:9 

 
Příchod na potítko: Zkouška: Jména studentů: Předmět: Zkoušející:
7:30-7:45 7:45-8:00 Ciprián Patrik Technologie  
7:45-8:00 8:00-8:15 David Pavel Technologie Ing. Svoboda
8:00-8:15 8:15-8:30 Havránek Dominik Technologie Ing. Vaněk
8:15-8:30 8:30-8:45 Malínský Vladimír Technologie  
8:30-8:45 8:45-9:00 Musil Tomáš Technologie  
 
9:15-9:30 9:30-9:45 Ciprián Patrik Strojírenství  
9:30-9:45 9:45-10:00 David Pavel Strojírenství Ing. Svoboda
9:45-10:00 10:00-10:15 Havránek Dominik Strojírenství Ing. Vaněk
10:00-10:15 10:15-10:30 Malínský Vladimír Strojírenství  
10:15-10:30 10:30-10:45 Musil Tomáš Strojírenství  
 
11:30-11:45 11:45-12:00 Řeřicha Tomáš Strojírenství  
11:45-12:00 12:00-12:15 Székely Josef Strojírenství Ing. Svoboda
12:00-12:15 12:15-12:30 Štěpán Jakub Strojírenství Ing. Vaněk
12:15-12:30 12:30-12:45 Tangl Jaroslav Strojírenství  
12:30-12:45 12:45-13:00 Veselík David Strojírenství  
12:45-13:00 13:00-13:15 Žižka Lukáš Strojírenství  
         
13: 30-13:45 13:45-14:00 Řeřicha Tomáš Technologie  
13:45-14:00 14:00-14:15 Székely Josef Technologie Ing. Svoboda
14:00-14:15 14:15-14:30 Štěpán Jakub Technologie Ing. Vaněk
14:15-14:30 14:30-14:45 Tangl Jaroslav Technologie  
14:30-14:45 14:45-15:00 Veselík David Technologie  
14:45-15:00 15:00-15:15 Žižka Lukáš Technologie  
 

Školní rok 2020 / 2021,  denní forma

Třída:  KO4             DATUM:   8. 6.         Učebna č.:9 

Příchod na potítko:

Zkouška:

Jména studentů:

Předmět:

Zkoušející:

7:30-7:45

7:45-8:00

Mauerová Natálie

kosmetika

 

7:45-8:00

8:00-8:15

Rajnišová Michaela

kosmetika

PhDr. Hana Vašátová

8:00-8:15

8:15-8:30

Sobotová Vanesa

kosmetika

Jana Černá

8:15-8:30

8:30-8:45

Šturmová Monika

kosmetika

 

8:30-8:45

8:45-9:00

Výborná Eliška

kosmetika

 

 

9:00-9:20

9:20-9:35

Mauerová Natálie

Anglický jazyk

 

9:20-9:40

9:40-9:55

Pourová Barbora

Anglický jazyk

Bc. Baťková

9:40-10:00

10:00-10:15

Boubínová

Anglický jazyk

Hana Nicholasová

 

10:15-10:30

10:30-10:45

Mauerová Natálie

zdravověda

 

10:30-10:45

10:45-11:00

Rajnišová Michaela

zdravověda

PhDr. Hana Vašátová

10:45-11:00

11:00-11:15

Sobotová Vanesa

zdravověda

Jana Černá

11:00-11:15

11:15-11:30

Šturmová Monika

zdravověda

 

11:15-11:30

11:30-11:45

Výborná Eliška

zdravověda

 
 

Školní rok 2020 / 2021,  denní forma

Třída:  SČ4             DATUM:   9. 6.         Učebna č.:9 

Příchod na potítko: Zkouška: Jména studentů: Předmět: Zkoušející:
7:30-7:45 7:45-8:00 Bohuslavová Marie sociální služby- pečovatelství PhDr. Hana Vašátová
7:45-8:00 8:00-8:15 Maruna Jakub sociální služby- pečovatelství  Mgr. Šárka Špačková
8:00-8:15 8:15-8:30 Novák Tomáš sociální služby- pečovatelství       Miroslav Klouda
8:15-8:30 8:30-8:45 Valterová Kristýna sociální služby- pečovatelství  
8:30-8:45 8:45-9:00 Vítková Aneta sociální služby- pečovatelství  
 
9:00-9:20 9:20-9:35 Bohuslavová Marie Český jazyk  
9:20-9:40 9:40-9:55 Maruna Jakub Český jazyk Mgr. Hoza
9:40-10:00 10:00-10:15 Novák Tomáš Český jazyk Mgr. Kostelecká
10:00-10:20 10:20-10:35 Valterová Kristýna Český jazyk  
10:20-10:40 10:40-10:55 Vítková Aneta Český jazyk  
10:40-11:00 11:00-11:15 Hejtík Dominik Český jazyk  
 
11:15-11:30 11:30-11:45 Bohuslavová Marie sociální politika Mgr. Šárka Špačková
11:30-11:45 11:45- 12:00 Maruna Jakub sociální politika Bc. Patrik Mirvald
11:45-12:00 12:00-12:15 Novák Tomáš sociální politika Vladimír Houška
12:15-12:30 12:30-12:45 Valterová Kristýna sociální politika  
12:30-12:45 12:45-13:00 Vítková Aneta sociální politika  
         
12:50-13:10 13:10-13:25 Bohuslavová Marie Anglický jazyk  
13:10-13:30 13:30-13:45 Maruna Jakub Anglický jazyk Bc. Baťková
13:30-13:50 13:50-14:05 Novák Tomáš Anglický jazyk Hana Nicholasová
13:50-14:10 14:10-14:25 Valterová Kristýna Anglický jazyk  
14:10-14:30 14:30-14:45 Dominika Kolářová Anglický jazyk  
         
15:15-15:30 15:30-15:45 Dvořák Filip sociální služby- pečovatelství PhDr. Hana Vašátová
15:30-15:45 15:45-16:00 Húsková Samanta sociální služby- pečovatelství  Mgr. Šárka Špačková
15:45-16:00 16:00-16:15 Kadlčíková Anna sociální služby- pečovatelství       Miroslav Klouda
16:00-16:15 16:15-16:30 Polívková Tereza sociální služby- pečovatelství  
16:15-16:30 16:30-16:45 Dominika Kolářová sociální služby- pečovatelství  
 
16:30-16:45 16:45-17:00 Dvořák Filip sociální politika Mgr. Šárka Špačková
16:45-17:00 17:00-17:15 Húsková Samanta sociální politika Bc. Patrik Mirvald
17:00-17:15 17:15-17:30 Kadlčíková Anna sociální politika Vladimír Houška
17:15-17:30 17:30-17:45 Polívková Tereza sociální politika  
17:30-17:45 17:45-18:00 Dominika Kolářová sociální politika  
 

Školní rok 2020 / 2021,  dálková forma

Třída:  PD2             DATUM:   9. 6.         Učebna č.:8 

Příchod na potítko:

Zkouška:

Jména studentů:

Předmět:

Zkoušející:

7:30-7:45

7:45-8:00

Čihák Jiří

účetnictví

 

7:45-8:00

8:00-8:15

Goralová Daniela

účetnictví

Bc. Eva Bartošová

8:00-8:15

8:15-8:30

Janderová Markéta

účetnictví

Mgr. Ilona Hrochová

8:15-8:30

8:30-8:45

Klepsová Lucie

účetnictví

 

8:30-8:45

8:45-9:00

Kuchař Petr

účetnictví

 

 

9:00-9:15

9:15-9:30

Čihák Jiří

Ekonomika podniku

 

9:15-9:30

9:30-9:45

Goralová Daniela

Ekonomika podniku

Bc. Eva Bartošová

9:30-9:45

9:45-10:00

Janderová Markéta

Ekonomika podniku

Blanka Šrimplová

9:45-10:00

10:00-10:15

Klepsová Lucie

Ekonomika podniku

 

10:00-10:15

10:15-10:30

Kuchař Petr

Ekonomika podniku

 

 

 

 

 

 

10:20-10:40

10:40-10:55

Jastrzembská Miros.

Anglický jazyk

Bc. Baťková

10:40-11:00

11:00-11:15

Čančarová

Anglický jazyk

Hana Nicholasová

11:00-11:20

11:20-11:35

Tůmová

Anglický jazyk

 

11:20-11:40

11:40-12:00

Stránský

Anglický jazyk

 

 

 

 

 

 

11:55-12:10

12:10-12:25

Mariňáková Monika

účetnictví

 

12:10-12:25

12:25-12:40

Nestrojilová Ilona

účetnictví

Bc. Eva Bartošová

12:25-12:40

12:40-12:55

Vozka Lukáš

účetnictví

Mgr. Ilona Hrochová

12:40-12:55

12:55-13:10

Vyleta Denis

účetnictví

 

12:55-13:10

13:10-13:25

Jastrzembská Miros.

účetnictví

 

 

 

 

 

 

13:30-13:45

13:45-14:00

Mariňáková Monika

Ekonomika podniku

 

13:45-14:00

14:00-14:15

Nestrojilová Ilona

Ekonomika podniku

Bc. Eva Bartošová

14:00-14:15

14:15-14:30

Vozka Lukáš

Ekonomika podniku

Blanka Šrimplová

14:15-14:30

14:30-14:45

Vyleta Denis

Ekonomika podniku

 

14:30-14:45

14:45-15:00

Jastrzembská Miros.

Ekonomika podniku

 

 
  • Společná část MZ (didaktické testy)
  •  Matematika 3. května v 8:00
  • Anglický jazyk  3. května v 13:30
  • Český jazyk a literatura 4. května v 8:00
  • Německý jazyk a Ruský jazyk 5. května v 13:00                
  • Profilová část MZ (školní část):
  • Praktická zkouška:

26. – 28. duben MC4

27. duben SČ4, PD2

28. duben KO4                  

  • Ústní zkouška od 19. května do 24. května 2021
 

 

 

1 Informace o MZ 2021 pro žáky

2 Profilová část MZ 2021

3 Profilová část MZ 2021 z cizích jazyků

4 Profilová část MZ 2021 z českého jazyka

7 Maturitní okruhy 2020/2021

8 Informace k praktické MZ 2020/2021

9 Upřesnění k ústní a písemné MZ 2020/2021.