Informace o stravování

Stravování žáků je smluvně zajištěno v jídelně Základní školy v Komenského ulici, vzdálené asi 400 m od budovy naší školy. Studenti mají možnost výběru jídel z bohatého jídelníčku. K úhradě stravování se používá kreditní systém. V jídelně si student zakoupí průkazku, tuto vkládají do snímače počítače, který sleduje objednávky a výdej jídel. V případě nemoci nebo jiné absence se lze ze stravování odhlásit osobně nebo telefonicky.

Další informace:

·         Pořizovací cena průkazky je 35.-Kč (při ztrátě si student zakoupí novou průkazku)

·         Cena jednoho oběda je 33.-Kč (cena je proměnná)

·         Doba výdeje od. 12:35 do 13:30 hod.

·         Provozní doba je od 12:35 do 14:00 hod. (pro nákup stravenek)

·         Nákup stravenek na další měsíc – poslední tři dny v měsíci (12:35 – 14:00 hod., poslední den v měsíci od 14:30 do 16:30 hod.)

·         Odhlášení stravenky na ten samý den je možné nejpozději do 06:30 hod.

·         Telefonní kontakt na objednání a odhlášení: 326 991 180, 326 998 226, 326 998 216