Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem k situaci ‚,Covid-19‘‘

Zahájení školy podle nařízení MŠMT –

Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

Od studentů se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Nejsou stanovená žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu studentů do budovy školy a pohybu osob před budovou školy.

Základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví:

Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.

Skupinová izolace, event. sociální distance.

Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory; považuje se za ochranné prostředky i ústenka, šátek, šál) a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzn. semafor.

Na naší škole jsou zavedena a budou i nadále dodržována zvýšená hygienická opatření v podobě pravidelného dezinfikování prostor školy, dezinfekce rukou na chodbách školy a vzájemná zvýšená obezřetnost.

Průběh vyučovací doby   

Vyučovací doba školy a dílen praktického vyučování:

1. Vyučovací doba na teoretické výuce:

  

Jedna vyučovací hodina na teoretickém vyučování trvá 45 minut. Vyučování začíná v 7.50 hod. ráno a

dělí se na dopolední a odpolední s tímto časovým režimem:

 

Vyučovací doba teoretické výuky denního studia

Bez odpolední výuky

S odpolední výukou

Přestávky

č.hod.

začátek

konec

č.hod.

začátek

konec

č.

začátek

konec

druh

délka

1

7.50

8.35

1

7.50

8.35

1

8.35

8.45

malá

10`

2

8.45

9.30

2

8.45

9.30

2

9.30

9.40

malá

10`

3

9.40

10.25

3

9.40

10.25

3

10.25

10.45

velká

20`

4

10.45

11.30

4

10.45

11.30

4

11.30

11.40

malá

10`

5

11.40

12.25

5

11.40

12.25

5

12.25

12.30

malá

5`

6

12.30

13.15

     6

   12.30

  13.15

6

12.25

13.10

polední

5`

7

13.20

14.05

7

přestávka

13.15-14.10

6

14.05

14.10

malá

55`

 

Odpolední výuka

8

14.10

14.55

7

14.55

15.00

malá

5`

9

15.00

15.45

15.45

15.50

malá

5`

    10   15.50  16.35          

 

Vyučovací doba teoretické výuky dálkového studia

 

 Pátek

Sobota

Vyučování

Přestávky

Vyučování

Přestávky

Č.hod

Začátek

Konec

Začátek

Konec

Č.hod

Začátek

Konec

Začátek

Konec

Délka

1.

14.10

14.55

14.55

15.00

1.

7.30

8.15

8.15

8.20

5`

2.

15.00

15.45

15.45

15.50

2.

8.20

9.05

9.05

9.10

5`

3.

15.50

16.35

16.35

16.40

3.

9.10

9.55

9.55

10.00

5`

4.

16.40

17.25

17.25

17.30

4.

10.00

10.45

10.45

10.50

5`

5.

17.30

18.15

18.15

18.20

5.

10.50

11.35

11.35

12.05

30`

6.

18.20

19.05

19.05

19.10

6.

12.05

12.50

12.50

12.55

5`

7.

19.10

19.55

 

 

7.

12.55

13.40

13:40

1345

5`

 

 

 

 

 

8.

13:45

14:30