Informace pro žáky a rodiče

 

Časový režim výuky

Časový průběh šk. roku

Školní řád

Rozvrh hodin

Možnost ubytování                                                             

Informace o stravování

Školné

Maturitní zkoušky

Závěrečné zkoušky

Harmonogram zkoušek

Stipendijní program